By using our website, you agree to the use of our cookies.

Met vrijwilligers

Vrijwilligers maken meedoen mogelijk

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer je dat niet op eigen kracht lukt, helpen vrijwilligers daarbij. De vrijwilligers van de verschillende projecten van de VMCA hebben zich in 2016 weer ingezet om Almeerse burgers te laten meedoen.

De cijfers

1067
Vrijwilligers
Actief
4355
Zorgvragers
Totaal VMCA
24048
Hulpuren
Intensieve Vrijwillige Thuiszorg
930
Bemiddelingen
Burennetwerk
335
Koppels
diverse projecten

Ik wil geen maatje...

  

Fred zorgt voor zijn vrouw Tiny, maar kan dit eigenlijk niet meer alleen aan. "Ik wil helemaal geen maatje, maar ik moet wel". Fred is 24 uur per dag in touw en moet ook tijd voor zichzelf nemen. "Een maatje moet zelf de weg in huis vinden, doen wat nodig is en een gezellige ochtend met Tiny hebben". Dan kan Fred op de fiets, even zijn hoofd leeg maken...

Onze activiteiten

Samenspraak van het Gilde

Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren, ook na of tijdens hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal…

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen, als preventie of nazorgtraject van jeugdhulpverlening of anderszins aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied…

Super Cool!

Eind 2017 bestond het project Super Cool! 4 jaar. Super Cool! is een sport(maatjes) project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes….

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond een vriendschappelijk sociaal contact. Het maatjesproject biedt hen de mogelijkheid om op wekelijkse of tweewekelijkse basis iemand met dezelfde interesses en hobby’s te ontmoeten. Dit kan door middel van een één-op-één contact, groepscontact…

Het Gilde

Het Gilde is een vrijwilligersgroep en bestaat grotendeels uit vijftigplussers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en willen deze graag delen met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Computerhulp bestaat uit ervaren vrijwilligers die hulp bieden bij…

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. Burennetwerk wordt centraal vanuit de VMCA gecoördineerd. De vrijwilligers worden in hun eigen wijk ingezet. Er is een…

Vrijwilligers Vacaturebank

De Vrijwilligers Vacaturebank (VVB), waarin Almeerse vrijwilligersvacatures zijn opgenomen, is zowel digitaal als persoonlijk te bezoeken. Het aantal vacatures in de VVB is toegenomen. De fysieke VVB is een open inlooppunt voor potentiële vrijwilligers: kennismaking, verdieping en uitleg als aanvulling op de digitale vacaturebank. Bij…

Coach4you

Coach4you is een preventief mentorproject voor leerlingen uit groep 8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het kan ook zijn dat…

Financiële zelfredzaamheid

Huisbezoeken Armoede Hotspots Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen en sociale participatie van bewoners te bevorderen. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan om informatie te geven over financiële regelingen, toeslagen, sociale voorzieningen en bespreken zij…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp

Bij de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ondersteunen en aanvullen van de mantelzorg. Het gaat om informele respijtzorg, waarbij de zorg tijdelijk door een vrijwilliger wordt overgenomen. Ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levensbedreigende aandoeningen hoort binnen de IVT en…

Groepstrainingen

In 2017 is het succes van de groepstrainingen verder doorgezet. Het aantal deelnemers is met maar liefst 65% toegenomen, tot 130 deelnemers. De trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar die een hulpvraag hebben. Een groepstraining kan drempelverlagend werken, omdat bepaalde…

Stagiaires

De VMCA biedt studenten de kans om hun de kennis die zij opdoen tijdens hun studie in de praktijk te brengen. Hiervoor hebben wij goede contacten met diverse hogescholen. In 2017 hebben 72 stagiaires zich voor diverse projecten binnen de VMCA ingezet. Stagiaires bieden we…

Impuls laaggeletterdheid

Per september 2017 is er gestart met een impuls bestrijding laaggeletterdheid onder de naam ‘Doe mee met taal’, vanuit aanjaaggelden Onderwijs. Deze impuls is een samenwerkingsverband tussen De Schoor, de VMCA en Humanitas en is speciaal gericht op het vinden/bereiken van meer NT1-ers (mensen voor…

Vriendenkringen

Vriendenkringen bestaat aan het eind van het jaar uit 19 actieve groepen, met daarin 119 deelnemers. In totaal hebben 216 hulpvragers in 2017 een beroep gedaan op de Vriendenkringen. De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een…

Administratief Spreekuur

Resultaten In 2017 zijn 1.770 hulpvragen door de vrijwilligers van de administratieve spreekuren ondersteund. In 2016 waren dat er 1.905. In 2017 zijn 50 Almeerders via de administratieve spreekuren doorverwezen naar Plangroep. Ruim 200 Nibud-mappen zijn verstrekt om administratie te ordenen. De aantallen zijn niet volledig…

Vrijwillige terminale zorg

De Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) zet zich in voor ondersteuning van en aanvulling op mantelzorg als mensen thuis gaan sterven. Vrijwilligers worden ingezet om hand- en spandiensten te verrichten en aanwezig te zijn in de terminale fase. Het is van belang om ‘er te zijn’,…

Taal in Huis

Taal in Huis is een één-op-één begeleidingstraject, waarbij een getrainde taalvrijwilliger en een laaggeletterde eenmaal per week afspreken bij de deelnemer thuis of in bijvoorbeeld de bibliotheek of het buurthuis. Taal in Huis maakt deel uit van een samenwerkingsverband met diverse partner¬organisaties op het gebied…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.