Eind 2017 bestond het project Super Cool! 4 jaar. Super Cool! is een sport(maatjes) project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes.
Bij dit project zijn verschillende sportverenigingen en zorginstellingen betrokken. De VMCA, Triade en ASV zijn de trekkers. De VMCA is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers en stagiairs, Triade werft en begeleidt de deelnemers en heeft contact met ouders of begeleiders van woningen. ASV is verantwoordelijk voor het contact met de sportverenigingen.

Door Super Cool! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger, zelfverzekerder, fitter en vitaler en doen ook zij mee aan de maatschappij. Samen met de betrokken Super Cool! vrijwilligers wordt er wekelijks gezamenlijk gesport. Het project heeft zich inmiddels in Almere bewezen en is bekend bij de deelnemers zelf, de gemeente, sportverenigingen, scholen voor speciaal onderwijs, ouders en begeleiders van de deelnemers.

In 2017 zijn er 75 unieke deelnemers bereikt. Zij hebben kennis gemaakt met en actief meegedaan aan één of meerdere sporten. Van alle deelnemers sporten er 39 (nog steeds) structureel bij Super Cool! Ook is er een aantal deelnemers lid geworden van een van de aangesloten sportvereniging en blijven dus daar structureel sporten.

In 2017 zijn 83 vrijwilligers bij Super Cool! betrokken waarvan 44 via de 8 aangesloten sportvere-nigingen en 32 die bij verschillende Super Cool! activiteiten mee doen. Velen van hen zijn al jaren bij Super Cool! betrokken en zijn bijna wekelijks bij de sportactiviteit aanwezig. Weer anderen zijn oproepbaar voor Super Cool! evenementen of clinics als extra handen nodig zijn. Ook zijn er in 2017 via de VMCA 7 stagiairs begeleid en vanaf november krijgt een aantal statushouders de mogelijkheid om een paar maanden stage te lopen en zo ervaring op te doen en Nederlands te leren. Zij hebben al aangegeven ook daarna graag te blijven als vrijwilliger.

In 2017 zijn 17 maatjeskoppels actief geweest die buiten de wekelijkse sportactiviteiten ook andere dingen hebben ondernomen. Omdat de financiering na 2017 nog niet duidelijk is, is de laatste maanden niet actief ingezet op nieuwe maatjeskoppels. Een aantal Super Cool!-ers heeft meegedaan aan internationale (sport) evenementen of wordt als gastspreker uitgenodigd bij congressen.

De laatste twee jaar werd het project gefinancierd vanuit de Sportimpuls van ZonMW en het Oranjefonds. Deze financiering is eind 2017 gestopt. Onzeker is nog of er in 2018 voldoende financiering is voor continuering in Almere. We willen nog meer nieuwe deelnemers bereiken en structureel aan het sporten krijgen. Ook zien we graag nog meer sportverenigingen en zorginstellingen aanhaken.