By using our website, you agree to the use of our cookies.

Vrijwillige Inzet

Van Steunpunt Vrijwilligerswerk naar Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt omgevormd tot een Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Het Expertisecentrum zet nog steviger in op het versterken van de expertise op het gebied van vrijwillige inzet en het bevorderen van vrijwillige inzet van en voor specifieke groepen. Daarnaast staan ontmoeting, verbinding en expertiseoverdracht tussen (vrijwilligers) organisaties centraal en wordt aandacht besteed aan het verbeteren van randvoorwaarden voor vrijwillige inzet.

Voor het vrijwilligerswerk

De VMCA zet zich in om het vrijwilligerswerk in Almere te stimuleren en het doen van vrijwilligerswerk voor iedereen bereikbaar te maken. Organisaties kunnen bij de VMCA terecht voor informatie, advies en begeleiding bij het vinden en inzetten van vrijwilligers.
Mensen die vrijwilligerswerk willen doen begeleiden we en helpen hen om passend vrijwilligerswerk te vinden. Hiervoor werkt de VMCA intensief samen met alle sociale partijen in Almere.

Met vrijwilligers

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer je dat niet op eigen kracht lukt, proberen we het door middel van de inzet van vrijwilligers mogelijk te maken. De vrijwilligers van de VMCA zetten zich in voor kwetsbare mensen die eenzaam, langdurig ziek of stervende zijn.
Daarnaast zetten wij vrijwilligers in om vluchtelingen te begeleiden, mensen die het financieel moeilijk hebben te informeren en gaan er jaarlijks vele vrijwilligers op pad om klusjes te doen.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.