By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jaarverslag VMCA Almere 2017

WELKOM

  

‘Dit jaar bestond de VMCA 30 jaar. In al die jaren is er veel veranderd in Almere en binnen de VMCA. We hebben veel expertise opgebouwd op het gebied van vrijwillige inzet en mantelzorg. Wat in deze 30 jaar echter niet is veranderd, is onze waardering voor alle actieve Almeerders. Zij maken van Almere een betere en socialere stad.'

Jan Nieuwenhuizen - Voorzitter bestuur VMCA

2017 IN CIJFERS

25000
Mantelzorgers in Almere
52000
Vrijwilligers in Almere
4355
Hulpvragers bij de VMCA
2220
Bewoners actief geworden in de wijken
3665
Mantelzorgers in beeld
1067
Vrijwilligers VMCA
800
Vacatures vrijwilligers
135
Organisaties geadviseerd

SPEERPUNTEN 2017

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Expertisecentrum mantelzorg

Wijkteams

Mantelzorg

Expertisecentrum mantelzorg. Steeds meer mantelzorgers vinden ons. Balans en draagkracht zijn belangrijke peilers.

Vrijwilligers

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Informatie en advies voor organisaties en begeleiding specifieke groepen vrijwilligers.

Jongeren

Jongeren moeten kunnen meedoen, sterk in hun schoenen staan en gewoon op kunnen groeien in Almere.

Wijkteams

De wijkteams gaan door. Tevreden bezoekers en veel enthousiaste buurtbewoners zetten zich in als vrijwilliger.

Verhalen uit Almere

  

‘Ik vind het fijn om mensen te helpen die het zelf niet meer kunnen. Je maakt wat mee, mensen vertellen je schitterende verhalen en bovendien maak ik mezelf nuttig. Die dankbaarheid van de mensen, daar doe je het voor...'

Jan Griffioen - Tuinvrijwilliger Burennetwerk

KERNTAKEN

De VMCA zet zich in om het vrijwilligerswerk in Almere te versterken en ontwikkelen.

Vrijwillige inzet draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving. We streven naar waardering, stimulering en versterking van vrijwillige inzet als waardevolle en onmisbare bijdrage aan de Almeerse samenleving. Het is dan ook noodzakelijk om te blijven investeren in het werven en behouden van vrijwilligers.

Wij werken aan het versterken van de lokale ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers en het versterken en verlichten van Almeerse mantelzorgers.

We maken ons hard voor herkenning en erkenning van mantelzorgers bij mantelzorgers zelf, bij organisaties en werkgevers. We streven naar eigen regie van de mantelzorger, zodat draaglast en draagkracht in balans zijn.

Wij bieden betekenisvol vrijwilligerswerk, gericht op ondersteuning van zelf- en samenredzaamheid en het bevorderen van participatie.

De VMCA bevordert de zelf- en samen­redzaamheid van Almeerders en stimuleert participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit doen we door middel van een diversiteit aan projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering. We zorgen voor een goede ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en mantelzorgers in Almere en delen onze expertise ruimhartig.

De VMCA staat voor kwaliteit, maatwerk en betrokkenheid bij mens en samenleving.

We dragen een informele manier van werken uit , waarin vrijwilligers, mantelzorgers en het sociale netwerk van mensen een belangrijke plaats innemen.

De VMCA speelt in op ontwikkelingen in de samenleving en is voor iedereen toegankelijk.

BESTUUR & MANAGEMENT

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.