Per september 2017 is er gestart met een impuls bestrijding laaggeletterdheid onder de naam ‘Doe mee met taal’, vanuit aanjaaggelden Onderwijs. Deze impuls is een samenwerkingsverband tussen De Schoor, de VMCA en Humanitas en is speciaal gericht op het vinden/bereiken van meer NT1-ers (mensen voor wie Nederlands de moedertaal is). Ook is er nauwe samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven en de Nieuwe Bibliotheek. Daarnaast worden in de volgende fase ook de formele taalaanbieders hierbij betrokken.

De VMCA heeft, samen met de partners, het projectplan opgesteld en deze gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ook heeft de VMCA een start gemaakt met de communicatie: het opstellen van een communicatieplan en het achterhalen van de motieven van huidige deelnemers, om zodoende gerichte acties te kunnen uitzetten. Hiervoor is de methodiek van narratieven en sensemaking gebruikt. Begin 2018 zal een brede campagne voor de werving van NT1-ers gestart gaan worden.

Daarnaast zijn diverse trainingen voorbereid en verder ontwikkeld, samen met Stichting Lezen en Schrijven, en is er via de Vrijwilligersacademie een workshop ‘Herkennen en doorverwijzen’ gegeven en zijn de vrijwilligers van de administratieve inloopspreekuren getraind op dit thema.