By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Vrijwilligers2017

Impuls laaggeletterdheid

Per september 2017 is er gestart met een impuls bestrijding laaggeletterdheid onder de naam ‘Doe mee met taal’, vanuit aanjaaggelden Onderwijs. Deze impuls is een samenwerkingsverband tussen De Schoor, de VMCA en Humanitas en is speciaal gericht op het vinden/bereiken van meer NT1-ers (mensen voor…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp

Bij de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ondersteunen en aanvullen van de mantelzorg. Het gaat om informele respijtzorg, waarbij de zorg tijdelijk door een vrijwilliger wordt overgenomen. Ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levensbedreigende aandoeningen hoort binnen de IVT en…

Vrijwillige terminale zorg

De Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) zet zich in voor ondersteuning van en aanvulling op mantelzorg als mensen thuis gaan sterven. Vrijwilligers worden ingezet om hand- en spandiensten te verrichten en aanwezig te zijn in de terminale fase. Het is van belang om ‘er te zijn’,…

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond een vriendschappelijk sociaal contact. Het maatjesproject biedt hen de mogelijkheid om op wekelijkse of tweewekelijkse basis iemand met dezelfde interesses en hobby’s te ontmoeten. Dit kan door middel van een één-op-één contact, groepscontact…

Financiële zelfredzaamheid

Huisbezoeken Armoede Hotspots Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen en sociale participatie van bewoners te bevorderen. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan om informatie te geven over financiële regelingen, toeslagen, sociale voorzieningen en bespreken zij…

Taal in Huis

Taal in Huis is een één-op-één begeleidingstraject, waarbij een getrainde taalvrijwilliger en een laaggeletterde eenmaal per week afspreken bij de deelnemer thuis of in bijvoorbeeld de bibliotheek of het buurthuis. Taal in Huis maakt deel uit van een samenwerkingsverband met diverse partner¬organisaties op het gebied…

Super Cool!

Eind 2017 bestond het project Super Cool! 4 jaar. Super Cool! is een sport(maatjes) project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes….

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. Burennetwerk wordt centraal vanuit de VMCA gecoördineerd. De vrijwilligers worden in hun eigen wijk ingezet. Er is een…

Het Gilde

Het Gilde is een vrijwilligersgroep en bestaat grotendeels uit vijftigplussers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en willen deze graag delen met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Computerhulp bestaat uit ervaren vrijwilligers die hulp bieden bij…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.