Vriendenkringen bestaat aan het eind van het jaar uit 19 actieve groepen, met daarin 119 deelnemers. In totaal hebben 216 hulpvragers in 2017 een beroep gedaan op de Vriendenkringen.
De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een verstandelijke beperking, jonge moeders en ex-mantelzorgers, als ook jongeren die door omstandigheden in een isolement zijn geraakt of mensen die na een scheiding veel sociale contacten hebben verloren.

Naast ‘algemene’ vriendenkringen is er een fiets- en wandelgroep en een vriendenkring mantelzorgers dementie. Daarnaast zijn er nog 6 koppelingen van hulpvragers onderling die zijn gekoppeld vanwege hun (soms ook bijzondere) interesse.
Ook zijn enkele vriendenkringen zelfstandig, dus zonder begeleiding door een vrijwilliger, verder gegaan.

De huidige groepen en hun vrijwilligers zijn enthousiast en doen er alles aan om samen leuke activiteiten te organiseren. Wandelen, fietsen, bowlen, naar de film, poolen, een high tea, samen thuis een film kijken waarbij ieder wat lekkers meeneemt, een uitstapje naar het theater, samen schilderijtjes maken, een spelletjes avond organiseren: men gaat er met enthousiasme op uit. Er ontstaan zeer vele verbanden en gesprekken onderling en mensen komen uit hun vaak geïsoleerde positie en weten elkaar te vinden.

Er is een grote slag gemaakt in het telefonisch contact houden met de deelnemers van de wachtlijst. Dit heeft er toe geleid dat er mensen van de lijst af gehaald konden worden. Toch blijft de wachtlijst lang met bijna 50 deelnemers door de aanmelding van veel nieuwe geïnteresseerde deelnemers.

Het vinden van nieuwe vrijwilligers heeft continu aandacht gehad. Er zijn nieuwe vrijwilligers gestart, maar ook stoppen er weer vrijwilligers. Het blijkt moeilijker te worden voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden.