Bij de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ondersteunen en aanvullen van de mantelzorg. Het gaat om informele respijtzorg, waarbij de zorg tijdelijk door een vrijwilliger wordt overgenomen. Ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levensbedreigende aandoeningen hoort binnen de IVT en Buddyzorg thuis. De vrijwilligers dragen bij aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van hulpvragers, zodat zij zo goed mogelijk in hun eigen omgeving kunnen functioneren. IVT en buddyzorg richt zich op mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, een chronische ziekte of een levensbedreigende aandoening (kanker, ALS, etc.) en hun mantelzorgers. In 2017 is het aantal hulpvragers licht gestegen en is ook het aantal uren ingezette hulp door vrijwilligers toegenomen.

In 2017 hebben 40 nieuwe vrijwilligers zich gemeld. Deze groep is bijzonder divers. Het gaat zowel om zelfstandige vrijwilligers als vrijwilligers die specifieke begeleiding nodig hebben. Omdat de vrijwilligers doorgaans in intensieve zorgsituaties worden ingezet, vraagt dit extra en soms intensieve begeleiding van de coördinatoren.
Vanaf september 2017 is er vanuit Windesheim Flevoland besloten om 1e en 2e jaars studenten geen stage in het vrijwilligerswerk meer te laten lopen. Dit is een gemis voor de IVT en Buddyzorg, omdat deze stagiairs de afgelopen jaren een aanvulling zijn geweest op het vrijwilligersbestand. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn er stagiairs Toegepaste Psychologie bij de IVT en Buddyzorg aan de slag.

Opvallend is dat er meerdere vragen binnen zijn gekomen waar hulp eigenlijk gewenst en nodig is, maar waar de hulp van IVT vrijwilliger uiteindelijk toch niet kan worden ingezet. Vaak is het nodig om eerst onderliggende problemen aan te pakken, zoals een verstoord rouwproces.
Bij mensen met hersenletsel en dementie merken we dat het voor sommigen moeilijk is om een vrijwillig maatje te accepteren. Vaak is er geen ziekte-inzicht, waardoor het moeilijk is om mantelzorgondersteuning te accepteren, terwijl de mantelzorgers wel degelijk overbelast zijn. We proberen dan goed aan te sluiten bij de interesses, hobby’s en passies van de hulpvrager. Dit helpt om toch een goede match te maken.