By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams aan het werk

Wijkteams aan het werk

De VMCA heeft in alle 16 wijkteams een parttime wijkwerker ingezet met het specialisme vrijwilligerswerk en mantelzorg, totaal 10,5 fte (inclusief 0,5 fte management).

De inzet van de VMCA in de wijkteams richt zich op:

  • het organiseren van individuele informele ondersteuning (door vrijwilligers en mantelzorgers)
  • het stimuleren van informele (mantelzorg) netwerken
  • het stimuleren van participatie en activering van bewoners via vrijwilligerswerk
  • zorgen voor focus op mantelzorgers (bijv. hun rol en positie bij het keukentafelgesprek)
  • het coördineren en begeleiden van de wijkteamvrijwilligers
    scholing van wijkwerkers t.a.v. signalering mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte
  • coaching van collega wijkwerkers op informeel werken (bijv. tijdens casuïstiek overleg)
  • het coördineren en opzetten van administratieve inloopspreekuren in de wijken
  • het begeleiden van statushouders

Na 2 jaar is in 2017 een aanvang gemaakt met de doorontwikkeling van de wijkteams. Veel gaat er goed: de wijkteams zijn goed te vinden door bewoners en organisaties, er wordt goed gebruik gemaakt van elkaar kennis en kunde en bewoners zijn zeer tevreden over de wijkteams (onderzoek O&S december 2017).

De wijkteams worden gezien als de oplossing voor vele vraagstukken. Als gevolg hiervan is de werkdruk bij de wijkwerkers in 2017 nog meer gestegen. Om de werkdruk te verminderen, is als doorontwikkelings-maatregel de centralisering van de afhandeling van individuele enkelvoudige WMO gerelateerde vragen doorgevoerd. Vooralsnog is een verminderde werkdruk bij de meeste wijkteams nog niet merkbaar. Eén van de oorzaken hiervoor is dat in het jaar 2017 een stijging te constateren is van 15% meer WMO aanvragen ten opzichte van 2016.

Het is noodzakelijk om de werkdruk te verminderen zodat de wijkwerkers meer dan nu het geval is gebleken, toekomen aan het versterken van burgerkracht en het vinden van oplossingen in de informele sfeer. Gebleken is dat nergens in het land het vrijwilligerswerk en de informele zorg zo nadrukkelijk aanwezig zijn in de wijkteams als in Almere. Bewoners zijn in toenemende mate actief geworden in hun wijk en verstevigen ook op die manier hun sociale netwerk. Een oplossing van een bewonersvraag wordt steeds vaker gevonden door de inzet van een vrijwilliger.

En alhoewel veel informele oplossingen worden gevonden, blijft het vinden van ruimte voor informele oplossingen door de wijkwerkers hoog op de agenda staan en een belangrijk onderwerp bij de verdere doorontwikkeling.

Halverwege 2017 heeft de VMCA zich genoodzaakt gevoeld ter ondersteuning van haar eigen wijkwerker in het wijkteam Stad Midden extra formatie in te zetten. Door met name de vele statushouders die in dit gebied gehuisvest zijn en het uitvallen van collega wijkwerkers kon dit wijkteam niet meer voldoen aan de grote vraag. Deze inzet is tijdelijk en kan in ieder geval tot en met februari 2018 worden gehandhaafd.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.