By using our website, you agree to the use of our cookies.

Voor het vrijwilligerswerk

Versterken van het lokale vrijwilligerswerk

Het netwerk van de VMCA blijft onverminderd groot. Met een bestand van ruim 700 contact­personen wordt een breed palet aan maatschappelijke organisaties ondersteund.

Een groot aantal organisaties weet de VMCA te vinden voor advies en vragen. Ook de website, waarin ondersteunende (voorbeeld)documenten zijn te raadplegen, wordt veelvuldig geraadpleegd.

Het afgelopen jaar is, in samenwerking met het Sportbedrijf, extra ingezet op de ondersteuning van sportorganisaties. Zo hebben meer sportorganisaties de VMCA benaderd met vragen over o.a. vrijwilligersbeleid, werven van nieuwe vrijwilligers en sociale veiligheid. Daarnaast is een speciale VMCA-nieuwsbrief voor sportorganisaties ontwikkeld. Voor komend jaar staat een themabijeenkomst voor (voetbal)verenigingen over de werving en begeleiding van vrijwilligers op de agenda.

In 2017 zijn 10 nieuwbrieven verstuurd naar de organisaties. In deze nieuwsbrieven komen landelijke ontwikkelingen en belangrijke regelgeving aan bod, alsmede lokale ontwikkelingen zoals de lokale vrijwilligersprijzen, NL Doet of specifiek aanbod vanuit de Vrijwilligersacademie.

Mijlpalen Vrijwilligerswerk 2017

NL Doet

9 en 10 maart 2017

9 mrt

NL Doet

9 en 10 maart 2017

9 mrt

Vrijwilligerswerk café

Bij Stichting AAP

13 april

Vrijwilligerswerk café

Bij Stichting AAP

13 april

Uitvoeringsplan Vrijwillige Inzet krijgt vorm

23 juni

Uitvoeringsplan Vrijwillige Inzet krijgt vorm

23 juni

Open avond vrijwilligersacademie

20 okt

Open avond vrijwilligersacademie

20 okt

Nationale Vrijwilligersdag

11 dec

Nationale Vrijwilligersdag

11 dec

De cijfers

52000
Vrijwilligers in Almere
550
Deelnemers Vrijwilligersacademie
500
Contactmomenten met organisaties
800
Vrijwilligersvacatures aangemeld
1229
Deelnemers NL Doet

Onze activiteiten

Vrijwilligerswerk en het bedrijfsleven

In 2017 is geïnvesteerd in het bezoeken van organisaties en bedrijven. Bij diverse organisaties en bedrijven werden contacten aangehaald en verdiept. Deze bezoeken dragen niet alleen bij aan het uitwisselen van informatie, advies en voorlichting, tevens worden de mogelijkheden geïnventariseerd om het bedrijfsleven met de…

Vrijwilligersacademie

Ook in 2017 bleef de interesse naar scholing van vrijwilligers en actieve burgers onverminderd groot. Zo waren onder andere de trainingen over het signaleren van dementie en financiële schuldhulp¬dienstverlening erg in trek. In oktober vond de zesde open avond van de Vrijwilligersacademie Almere plaats bij…

NL Doet

NL Doet Tijdens NL Doet op 10 en 11 maart hebben dit jaar 1.229 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken bij 80 vrijwilligersklussen in Almere. De VMCA heeft een grote rol gespeeld in het stimuleren van organisaties om klussen aan te melden en het…

Vrijwilligersraad

Het doel van de Vrijwilligersraad is het versterken van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers een manier bieden om hun ervaringen te delen. Door middel van de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat bekend wordt wat er leeft onder de Almeerse vrijwilligers. De Vrijwilligersraad bestaat…

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is in het leven geroepen om het Almeerse vrijwilligerswerk te versterken. In de praktijk gaat dit om: Netwerkversterking. Het verbinden van organisaties, zodat zij weten wat er speelt, kunnen afstemmen en gebruik maken van elkaars expertise. Het gaat ook om verbinden…

Bijeenkomsten voor vrijwilligers

Informatiebijeenkomsten Om potentiële vrijwilligers te ondersteunen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk zijn het afgelopen jaar 21 informatiebijeenkomsten aangeboden. Deze bijeenkomsten vonden deels bij de VMCA plaats en deels op externe locaties, zoals het Activeringscentrum, wijkteam Filmwijk en Kwintes. Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet gaat deze bijeenkomsten…

Vrijwilligers Vacaturebank

De Vrijwilligers Vacaturebank (VVB), waarin Almeerse vrijwilligersvacatures zijn opgenomen, is zowel digitaal als persoonlijk te bezoeken. Het aantal vacatures in de VVB is toegenomen. De fysieke VVB is een open inlooppunt voor potentiële vrijwilligers: kennismaking, verdieping en uitleg als aanvulling op de digitale vacaturebank. Bij…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.