By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams

VMCA in de wijk

De wijkteams zijn vanaf 2015 operationeel. De VMCA is een van de convenantpartners van de Almeerse wijkteams. De overige partners zijn de gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor en MEE IJsseloevers.

De convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelen:

  1. vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van de wijk (burgerkracht)
  2. versterken van betrokkenheid en participatie van bewoners in en met de wijk
  3. bevorderen van het welbevinden (gezondheid en welzijn) van inwoners van de wijk
  4. het bieden van passende ondersteuning voor de inwoner (het bieden van toegang tot diverse vormen van ondersteuning)
  5. daar waar mogelijk het voorkomen of uitstellen van een beroep op langdurige zwaardere zorg of ondersteuning uit WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet. Dit door het bieden van passende kortdurende en alternatieve ondersteuning waar mogelijk (bijvoorbeeld informele ondersteuning).

In 2017 zijn mooie resultaten behaald

  • Net als in 2016 zijn er in 2017 aantoonbaar meer bewoners actief geworden al dan niet in hun wijk. In 2016 waren dat er 2.674 en in 2017 zijn dat er 2.981, een stijging van 11%.
  • Er wordt steeds vaker gezocht naar een informele oplossing (in het eigen netwerk of met een vrijwilliger) voor een vraag of probleem. Soms is dit een aanvulling op een individuele of maatwerkvoorziening, soms in plaats van een voorziening.
  • In kwartaal 1-2015 werd nog 17% in het ‘voorveld’ opgelost. In de jaren 2016-2017 is dit opgelopen naar 34%, een verdubbeling (cijfers Monitor Sociaal Domein).
  • In toenemende mate is er aandacht voor (jonge)mantelzorgers. Er is meer oog voor hun situatie. Wat kunnen zijzelf bieden en wat is hier eventueel (aanvullend) voor nodig. In 2016 werden er nog 303 mantelzorgers ontvangen en/of doorverwezen, in 2017 zijn dat 345 mantelzorgers, een stijging van 14%.
  • (Over)Belaste mantelzorgers worden eerder door wijkwerkers herkend en doorverwezen naar bijv. VMCA. Ook is aan mantelzorg op wijkniveau aandacht aan besteed zowel voor bewoners als voor professionals (wijkbijeenkomsten, presentaties e.d.).

Blog uit de wijk

  

‘Ik kan niet komen, want we gaan de verjaardag van Yasmin vieren' riep Ans, mijn vrijwilligster, door de telefoon. 'Een mooiere afzegging van een afspraak had ik nog niet eerder gehad'.

De cijfers

2220
Actieve bewoners in de wijken
1333
Doorverwijzing collectieve voorziening
1139
Vrijwilliger of mantelzorger geworden
930
Bemiddelingen burennetwerk
1770
Bezoekers administratief spreekuur

Ervaringen uit de wijk

Mevrouw komt bij het wijkteam en wil graag iets buitenshuis doen. “Waar wordt u nou echt blij van?” is de eerste vraag. "Van kinderen, ik heb ooit in een ver verleden in de kinderopvang gewerkt!”. De wijkwerker legt direct verbinding met een leuke peuterspeelzaal in de wijk, mevrouw kan op gesprek. Later vertelt ze dat ze niet veel had verwacht van het gesprek met de wijkwerker, maar super blij is met het resultaat van een gesprek van maar 30 minuten.

Hulp bij de kinderopvang

Een meisje van 15 uit Irak komt bij het wijkteam. Het gaat niet zo goed op school. De wijkwerker kent een mevrouw uit de wijk die vroeger lerares is geweest en koppelt hen aan elkaar. Het meisje doet het eigenlijk heel erg goed op school. Ze heeft last van faalangst. Na begeleiding met de dame uit de wijk meldt het meisje zich aan voor een training over faalangst. "Wat een waardevolle toeleiding is dit geweest, zomaar met behulp van een fijne wijkgenoot".

Meisje met faalangst

Een oudere heer is eenzaam. Hij heeft bijna geen familie meer, maar hij wil ook geen maatje. Hij heeft geen zin meer in nieuwe gezichten. Toch zou een hulp bij boodschappen wel erg fijn zijn. De wijkwerker vindt een bewoner die eens in de twee weken boodschappen doet. Na een paar weken belt de wijkwerker hoe het gaat. De vrijwilliger komt inmiddels wekelijks op bezoek en ze gaan samen op stap. Na een paar weken was hij geen 'nieuw gezicht' meer en werd hij een maatje.

Een maatje

Het gezin G is een getraumatiseerd gezin (vader en twee kinderen van 7 en 9 jaar) uit Syrië. Moeder is overleden en vader staat er alleen voor. Op zoon is moeilijk grip te krijgen op school en thuis. Het dochtertje is meer in zichzelf gekeerd en toont vaak verdriet over het verlies van haar moeder. Een vrijwilliger heeft samen met de wijkwerker contact met vader. De vrijwilliger wees vader de weg in Almere. Waar is de kerk, waar kunnen de kinderen spelen, waar kun je hulp voor je administratie vragen. Vader grijpt alle ondersteuning met beide handen aan en is ook in contact gekomen met een kerk.

Vader in een nieuw land

Een vader zoekt iemand om mee te spelen voor zijn kinderen, omdat hij het zo druk heeft met de taalschool waar hij naar toe gaat en het huishouden. Hij geeft aan dat hij niet weet hoe het allemaal moet en opvoeden blijft moeilijk. Een vrijwilligster wil graag iets voor het gezin doen. Het blijkt een goede match. Het sociale netwerk van vader is groter geworden. Hij is actief als dirigent en stimuleert de kinderen om muziek te maken.

Een dirigent

Activiteiten in de wijk

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. Burennetwerk wordt centraal vanuit de VMCA gecoördineerd. De vrijwilligers worden in hun eigen wijk ingezet. Er is een…

Impuls laaggeletterdheid

Per september 2017 is er gestart met een impuls bestrijding laaggeletterdheid onder de naam ‘Doe mee met taal’, vanuit aanjaaggelden Onderwijs. Deze impuls is een samenwerkingsverband tussen De Schoor, de VMCA en Humanitas en is speciaal gericht op het vinden/bereiken van meer NT1-ers (mensen voor…

Administratief Spreekuur

Resultaten In 2017 zijn 1.770 hulpvragen door de vrijwilligers van de administratieve spreekuren ondersteund. In 2016 waren dat er 1.905. In 2017 zijn 50 Almeerders via de administratieve spreekuren doorverwezen naar Plangroep. Ruim 200 Nibud-mappen zijn verstrekt om administratie te ordenen. De aantallen zijn niet volledig…

Vriendenkringen

Vriendenkringen bestaat aan het eind van het jaar uit 19 actieve groepen, met daarin 119 deelnemers. In totaal hebben 216 hulpvragers in 2017 een beroep gedaan op de Vriendenkringen. De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.