Taal in Huis is een één-op-één begeleidingstraject, waarbij een getrainde taalvrijwilliger en een laaggeletterde eenmaal per week afspreken bij de deelnemer thuis of in bijvoorbeeld de bibliotheek of het buurthuis. Taal in Huis maakt deel uit van een samenwerkingsverband met diverse partner¬organisaties op het gebied van bestrijding laaggeletterdheid. Doel van het traject is deelnemers met een taalvraag zó te begeleiden, dat ze hun doelstelling na een jaar kunnen behalen. Ook wordt er binnen dit jaar gezocht naar een passend vervolgtraject om verder te gaan met taal.
In het begin van het jaar heeft er een personeelswisseling plaatsgevonden en heeft het project een nieuwe coördinator.

Deelnemers melden zich zelf of komen via het eigen netwerk. Daarnaast worden ze aangemeld door de wijkteams, diverse andere hulpverleners of door één van onze partners. Ook wordt er actief gezocht naar deelnemers. Dit jaar is er een facebookcampagne gehouden die 12 nieuwe deelnemers heeft opgeleverd, waaronder een aantal NT1-ers (mensen voor wie Nederlands de moedertaal is).

Dit jaar hebben diverse deelnemers hun traject afgerond. Nog lopende koppelingen hebben al de nodige successen opgeleverd: 3 deelnemers hebben een (betere) baan gevonden, 5 deelnemers zijn doorgestroomd naar een andere vorm van vervolgonderwijs (waaronder twee NT1-ers), 3 deelnemers zijn (meer) vrijwilligerswerk gaan doen en 5 deelnemers zijn in contact gebracht met het wijkteam of gestart met een cursus bij het buurtcentrum.
Er zijn ook enkele deelnemers gestopt in verband met persoonlijke problemen, anderen zijn uiteindelijk helemaal niet gestart. Op dit moment is er een wachtlijst.

Het aantal vrijwilligers is ongeveer gelijk gebleven. Het werven van vrijwilligers heeft continu aandacht. Zo is er een facebookcampagne gehouden, naast andere wervingsacties. Als vrijwilligers stoppen is dat meestal omdat ze een baan hebben gevonden, door veranderde persoonlijke omstandigheden of omdat ze een andere verwachting hadden van het begeleiden van een laaggeletterde. Om dit laatste te voorkomen, wordt er tijdens intake en basistraining nog meer aandacht besteed aan motivatie, oplossingsgericht coachen en verwachtingen. Ook zijn er workshops voor vrijwilligers op dit gebied georganiseerd en zijn er intervisiegroepen.
Taalvrijwilligers zijn over het algemeen zeer sociale en betrokken personen. Hun valkuil hierbij is dat ze soms (te) veel van de deelnemer verwachten of dat ze verstrikt raken in diens persoonlijke problemen. Goede begeleiding van de vrijwilligers, ook op didactisch gebied, is zeer belangrijk.