De Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) zet zich in voor ondersteuning van en aanvulling op mantelzorg als mensen thuis gaan sterven. Vrijwilligers worden ingezet om hand- en spandiensten te verrichten en aanwezig te zijn in de terminale fase. Het is van belang om ‘er te zijn’, zodat mensen niet alleen zijn en emotionele steun te bieden. Het gaat ook om hulp bij praktische zaken, zoals toiletbezoek en eten en drinken.
In 2017 is er bij 38 cliënten ondersteuning geboden in de terminale fase.
De VMCA neemt deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg Almere (NPZA), zowel in de werkgroep als in de stuurgroep.