By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Jongeren2017

Coaching en advies

Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching aan mantelzorgers gericht op informatie, advies en empowerment. Aan de hand van de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt gemeten in hoeverre de mantelzorger zich belast voelt. De consulent mantelzorg gaat in gesprek met de mantelzorger over hoe hij/zij meer…

Super Cool!

Eind 2017 bestond het project Super Cool! 4 jaar. Super Cool! is een sport(maatjes) project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes….

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jong volwassenen die opgroeien met iemand uit de directe omgeving die vanwege een ziekte, beperking, handicap of verslaving zorg behoeft. Deze jonge mantelzorgers maken zich ‘zorgen om’, nemen soms zorgtaken op zich, en komen in veel gevallen zelf zorg…

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen, als preventie of nazorgtraject van jeugdhulpverlening of anderszins aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied…

Groepstrainingen

In 2017 is het succes van de groepstrainingen verder doorgezet. Het aantal deelnemers is met maar liefst 65% toegenomen, tot 130 deelnemers. De trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar die een hulpvraag hebben. Een groepstraining kan drempelverlagend werken, omdat bepaalde…

Stagiaires

De VMCA biedt studenten de kans om hun de kennis die zij opdoen tijdens hun studie in de praktijk te brengen. Hiervoor hebben wij goede contacten met diverse hogescholen. In 2017 hebben 72 stagiaires zich voor diverse projecten binnen de VMCA ingezet. Stagiaires bieden we…

Coach4you

Coach4you is een preventief mentorproject voor leerlingen uit groep 8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het kan ook zijn dat…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.