By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Mantelzorg2017

Expertisecentrum Mantelzorg 2017

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft zich het afgelopen jaar gericht op verbetering van informatieverstrekking aan mantelzorgers en hulpverleners. Een duidelijke verbetering is het digitale Mantelzorgplein Almere, dat het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers bundelt. Almeerse organisaties presenteren hier hun aanbod. Voor mantelzorgers is ondersteuning nu gemakkelijker te vinden….

Coaching en advies

Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching aan mantelzorgers gericht op informatie, advies en empowerment. Aan de hand van de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt gemeten in hoeverre de mantelzorger zich belast voelt. De consulent mantelzorg gaat in gesprek met de mantelzorger over hoe hij/zij meer…

Mantelzorg en werk

Triade is een grote werkgever in Flevoland. Triade herkent steeds meer medewerkers die mantelzorg verlenen waarbij de balans tussen werk en privé aandacht vraagt. Vanuit de afdeling HR Arbo & activering is de VMCA benaderd om advies. Een werkgroep van Triade, bestaande uit de HR-manager,…

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jong volwassenen die opgroeien met iemand uit de directe omgeving die vanwege een ziekte, beperking, handicap of verslaving zorg behoeft. Deze jonge mantelzorgers maken zich ‘zorgen om’, nemen soms zorgtaken op zich, en komen in veel gevallen zelf zorg…

Trainingen

Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. Thema’s als ‘balans’, ‘grenzen’, ‘leren omgaan met’ en ‘assertiviteit’ krijgen aandacht. Vanuit deelname aan cursussen zijn verschillende vriendengroepen ontstaan. Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn zowel gericht op het ervaren van plezier als…

De Gesprekstafel

Naast trainingen zijn er diverse gesprekstafels georganiseerd. Aan de hand van een thema gaan mantelzorgers met elkaar in gesprek en delen zij ervaringen en tips. In 2017 zijn er 18 gesprekstafels georganiseerd. Er zijn zowel algemene gesprekstafels georganiseerd als voor specifieke groepen mantelzorgers (NAH, GGZ,…

Inspiratieavond

Inspiratiemiddagen en -avonden brengen mantelzorg-gerelateerde thema’s onder de aandacht van een groot publiek; bij mantelzorgers, maar ook bij beroepskrachten en belangstellenden. In 2017 zijn er drie inspiratie bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten werden goed bezocht (door mantelzorgers en professionals) en daagden uit tot openhartige gesprekken over…

Ontspanning en ontmoeting

Activiteiten gericht op ‘verlichten’ zijn er voor mantelzorgers, met of zonder degene die zorg ontvangt. De ‘verlichtende activiteiten’ voor jonge mantelzorgers zijn aangevuld met thema’s die jonge mantelzorgers ‘versterken’ en worden derhalve onder deze categorie geplaatst. De ‘Tijd voor jezelf’-dagen, georganiseerd vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg,…

Samenwerking

Het Expertisecentrum Mantelzorg is actief in het leggen van verbindingen tussen samenwerkings-partners binnen het sociaal domein. Zo zijn de consulenten mantelzorg regelmatig te vinden op activiteiten zoals het Alzheimercafé, het Autismecafé, Parkinsoncafé en het NAH ontmoetingspunt en netwerken rond zorg en welzijn. Ook het Mantelzorgdebat…

Toeleiding gemeentelijke voorzieningen

De VMCA heeft in 2017 een grote rol gespeeld in de toeleiding naar gemeentelijke regelgeving voor mantelzorgers. Dit geldt voor de Mantelzorgwaardering, de Huishoudelijke Hulp toelage (HHT), en de Woonurgentie voor mantelzorgers. Mantelzorgwaardering De Mantelzorgwaardering – een blijk van waardering van de gemeente aan mantelzorgers…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.