Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen, als preventie of nazorgtraject van jeugdhulpverlening of anderszins aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied van meer zelfstandigheid of een stabiele(re) toekomst.

Aangezien Matching Talents er is voor jongeren in een grote leeftijdsdiversiteit zien we ook een grote diversiteit in het brede netwerk waarmee Matching Talents samenwerkt. Aanmeldingen komen vanuit jongeren zelf, ouders, scholen en zorginstellingen. We werken preventief, actief en in de nazorg. We werken vanuit de visie dat de aanpak een doorgaande lijn moet hebben en aansluit bij de ‘sluitende aanpak jongeren’ opgesteld door de gemeente Almere. Ook hebben we de nauwere samenwerking tussen speciaal onderwijs en (jeugd)zorg (formele hulpverlening) enerzijds en informele hulp anderzijds verder vorm gegeven.

De jongeren die zich aanmelden komen voor de helft vanuit onderwijs en voor de helft vanuit zorg.
De jongeren vanuit zorg hebben meestal een hulpvraag op het gebied van participatie en arbeid, de jongeren vanuit onderwijs hebben vaak een wat bredere hulpvraag gericht op persoonlijke ontwikkeling, plannen en structuren en studiekeuzes.
In 2017 zijn in totaal 73 koppels (een jongere met een vrijwilliger) begeleid.

Naast de jongeren vanuit onderwijs en zorg, worden ook jongeren op het gebied van arbeids-participatie gecoacht. Jongeren die het lastig vinden om aan een baan te komen of voor wie het vinden van een stage lastig is.

Vanuit Matching Talents worden, in overleg met de jongere, de verwijzers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er wordt vanuit de oplossingsgerichte coachmethode gewerkt. Dit zorgt voor de juiste focus in het traject en de mogelijkheid om efficiënte en vooral duidelijke stappen te kunnen maken. Jongeren geven aan deze methode verhelderend en duidelijk te vinden.