By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

6. De grote invloed van millennials op de maatschappij

We zien de invloed van millennials op de maatschappij steeds groter worden. Zij zijn de nieuwe generatie en de jonge professionals. Samenvattend kunnen we hen typeren als digitaal-slim, flexibel en snel schakelend, met een positief zelfbeeld en ze geloven dat hun dromen gerealiseerd zullen worden….

5. Meer aandacht voor burgerparticipatie

De overheid zoekt naar een nieuwe vorm van democratie, waarin de verantwoordelijkheid voor de samenleving en omgeving gezamenlijk genomen wordt door overheid en burgers. Burgerparticipatie en –initiatief wordt daarom gestimuleerd. De huidige burgerinitiatieven hebben heel diverse doelstellingen. Het gaat altijd om zaken waar Almeerders zich…

3. Economische groei en bezuinigingen in het Sociaal Domein

De economie groeit en daarmee ook de arbeidsparticipatie. De werkloosheid is momenteel lager dan voor de economische crisis (Centraal Bureau voor de Statistiek, juli 2019). De lage werkloosheid en de hogere pensioenleeftijd maken dat mensen minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Er is vanuit de overheid veel…

2. Demografische ontwikkelingen

De bevolking van Almere groeit weer. Na stagnatie door de financieel-economische crisis wordt er weer gebouwd. Almere Poort komt in de eindfase en Nobelhorst en Oosterwold groeien gestaag. Om de dienstverlening op peil te houden, is het noodzakelijk dat de voorzieningen mee groeien. De bevolking…

1. Toenemende kloof in de maatschappij

Al enige tijd signaleren we de toenemende verschillen in de maatschappij tussen de mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen en de mensen die niet op alle fronten gemakkelijk mee kunnen komen. . De maatschappij vraagt steeds meer zelfredzaamheid, niet iedereen heeft volledig regie over…

Met volhouden bereik je best veel

Twee jaar geleden sprak ik Marije bij wijkteam Muziekwijk. Zij kwam toen bij het wijkteam met een vraag…Door bezuinigingen op thuiszorg en huishoudelijke hulp kreeg zij, aan een rolstoel gebonden, het steeds moeilijker. Wijkwerker Lara van wijkteam Muziekwijk ging met de vraag van Marije aan…

Lunch met de burgemeester

Zes hulpvragers en ‘hun’ vrijwilligers hadden eind november de dag van hun leven: zij mochten lunchen met burgemeester Weerwind. De oudste deelneemster van 98 jaar vond het erg spannend, maar genoot volop, net als de overige aanwezige maatjes koppels. Deze koppels zijn een afspiegeling van…

We doen het samen

Gerrit, “Toen ik vervroegd met pensioen ging wilde ik graag iets doen met mijn vrije tijd. Ik kwam in contact met Burennetwerk van de VMCA en dat heb ik geweten…ik doe nu allerlei verschillende klusjes bij mensen thuis: een lamp ophangen, een kast in elkaar…

Muziek brengt mensen samen

Dat muziek mensen samenbrengt blijkt weer uit het evenement ‘Samen Nederlands zingen’ dat in september werd georganiseerd in het kader van de Week van de Alfabetisering. In Almere wordt door diverse organisaties taalhulp of taalles gegeven aan mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Of je…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.