By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Almere Doet Netwerkcafé

Het Netwerkcafé zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking/verbinding. In 2019 zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. Elk Netwerkcafé vindt plaats op een andere locatie. Dit jaar zijn we o.a. te gast geweest bij Staatsbosbeheer op de Kemphaan en bij Philadelphia…

Handboek vrijwillige inzet

Het in 2019 uitgebrachte Handboek Vrijwillige Inzet draagt ook bij aan het versterken van vrijwillige inzet. Het boek is een must-have naslagwerk voor nieuwe en bestaande (vrijwil­ligers)organisaties en bestaat zowel uit een papieren als een digitale versie. Het eerste exemplaar van het handboek is tijdens…

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde bestaat grotendeels uit 50plus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Vanuit Computerhulp bieden 12 ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei…

Taal in Huis

Taal in Huis is een één-op-één begeleidingstraject van een jaar, waarbij een getrainde taal­vrijwilliger en een laaggeletterde één keer per week afspreken bij de deelnemer thuis, in de bibliotheek of in het buurtcentrum. Taal in Huis maakt deel uit van een samenwerkings­verband met diverse partnerorganisaties…

Administratief spreekuur in de wijk

De maatschappij wordt steeds complexer. Dit vraagt digitale en taalvaardigheden die niet alle inwoners van Almere beheersen. Ook komt het voor dat mensen door langdurige stress het overzicht kwijt zijn. Deze inwoners kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuning krijgen bij hun vragen door een van…

Huisbezoeken

Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen, informatie te verstrekken over regelingen en voorzieningen en sociale participatie van kwetsbare bewoners te bevorderen. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan voor een laagdrempelig (preventief) gesprek. Hun komst wordt…

Ketenzorg dementie

De VMCA maakt onderdeel uit van het Ketennetwerk Dementie en is zowel in de stuurgroep als in het netwerk vertegenwoordigd. Consulenten mantelzorg zijn met regelmaat aanwezig bij het Alzheimer café en leggen hier contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers en met samenwerkingspartners. Ontwikkelingen…

Gewoon opgroeien

SamenwerkingOm aandacht te hebben voor jonge mantelzorgers is er contact met belangrijke verwijzers op vindplaatsen. Denk hierbij aan: Interne Begeleiders, zorgcoördinatoren via het netwerk Passend Onderwijs, begeleiders in GGZ zorg, opvoedadviseurs, jeugdzorg, de Kinderkliniek, maatschappelijk werk en welzijn. Via korte lijnen is er uitwisseling van…

Coach4you

Coach4you is een preventief coachingsproject voor leerlingen uit groep 8, die extra onder­steuning nodig hebben bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of dat ze wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied of omdat er,…

Groepstrainingen

Matching Talents biedt (ook voor de doelgroep 13-27 jaar) ook groeps­trainingen aan. Deze trainingen zijn ontwikkeld door onze vrijwillige trainers en gaan over de onderwerpen die we vaak terug zien in de coaching. Onze partners uit de zorg en het onderwijs kunnen een aanvraag doen bij…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.