Coach4you is een preventief mentorproject voor leerlingen uit groep 8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het kan ook zijn dat er, om wat voor reden dan ook, van huis uit weinig begeleiding is. Voor deze kinderen is het mogelijk om gedurende het eerste jaar op de middelbare school begeleid te worden door een speciaal daarvoor getrainde, vrijwillige coach. De coach betrekt ook de ouder(s)/verzorger(s) bij de begeleiding, zodat zij de ondersteuning van hun kind na het eerste jaar over kunnen nemen.
Een koppelingstraject duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. In 2017 hebben 35 kinderen ondersteuning gekregen door een vrijwillige coach.

Tot eind november werd het werven van coaches en leerlingen gedaan door vrijwillige coördinatoren. Zij zorgden daarnaast ook voor de ondersteuning van de coaches en onderhielden contact met de landelijke organisatie van Coach4you. In de loop van de tijd echter nam de vraag om coaching toe en is gebleken dat het uitvoeren van al deze taken (veel) meer inzet vraagt dan een vrijwillige coördinator redelijkerwijs kan bieden. Diverse vrijwillige coördinatoren hebben elkaar opgevolgd en zijn allen ook weer afgehaakt. In het kader van het programma Kind en Armoede heeft Coach4you met financiële steun van de gemeente Almere per 1 december 2017 een betaalde coördinator aan kunnen trekken. Hierbij is de doelstelling het bieden van continuïteit van het coaching-project, verdere professionalisering en het uitbreiden van het aantal mentorkoppels.