In 2017 is het succes van de groepstrainingen verder doorgezet. Het aantal deelnemers is met maar liefst 65% toegenomen, tot 130 deelnemers. De trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar die een hulpvraag hebben. Een groepstraining kan drempelverlagend werken, omdat bepaalde jongeren zich in een groep veiliger voelen. Jongeren komen tijdens de trainingen met elkaar in contact en kunnen van elkaar leren. Ook krijgen jongeren tools in handen om zelfredzaam te worden, nog voordat een vraag een probleem wordt en ruim voordat uitval op school aan de orde komt. Tijdens de trainingen komt de mogelijkheid van een individueel coaching-traject uitgebreid aan bod.
De trainingen worden verzorgd door vrijwilligers, die allen een professionele train-de-trainer cursus gevolgd hebben.

Naast op locatie van netwerkpartners zoals Learn2Work en Almeerkans zijn er trainingen aangeboden bij het Taalcentrum Almere, een school voor nieuwkomers die de Nederlandse taal nog onvoldoende spreken. De trainers zijn deze uitdaging met veel enthousiasme aangegaan, wat resulteerde in twee zeer succesvolle trainingen, te weten ‘Lekker in je vel’ en ‘Hoe hoort het’. Het taalniveau van de training werd hierbij aangepast, zodat er voldoende aansluiting met de leerlingen was.
Ook het ROC Flevoland toonde interesse in de trainingen. De training ‘Gestructureerd en planmatig werken’ werd verzorgd voor drie Entreeklassen. Uit de evaluatieresultaten kwam naar voren dat de meeste jongeren baat hadden bij de training.

Ook jongeren in het Voortgezet Onderwijs werden steeds vaker door mentoren, schoolmaatschap¬pelijk werk of orthopedagogen gewezen op de trainingen. Zo hebben leerlingen van Baken Stad, Echnaton, Helen Parkhurst en International School deelgenomen aan de trainingen.
Soms resulteerde dit in doorstroming naar de individuele coaching. Ook toonde een van de scholen interesse in een training ‘in-huis’ in het nieuwe jaar.