De Vrijwilligers Vacaturebank (VVB), waarin Almeerse vrijwilligersvacatures zijn opgenomen, is zowel digitaal als persoonlijk te bezoeken. Het aantal vacatures in de VVB is toegenomen. De fysieke VVB is een open inlooppunt voor potentiƫle vrijwilligers: kennismaking, verdieping en uitleg als aanvulling op de digitale vacaturebank. Bij de fysieke VVB is het aantal bezoekers opnieuw licht gedaald, als logisch gevolg van de toename van digitaal bekeken vacatures, het zoeken via de wijkteams en de toenemende werving via social media.
De fysieke Vrijwilligers Vacaturebank werd dit jaar opvallend vaak bezocht door kwetsbare vrijwilligers, daar waar de inloop van sterkere vrijwilligers terugliep, synchroon met de toename van de werkgelegenheid. Bij een terugloop in de werkeloosheid, zien we het aantal zelfstandig werkende vrijwilligers ook terug lopen. Deze tendens wordt ook waargenomen bij organisaties en vereist aanpassing en bewustwording van deze veranderende doelgroep. Overleg en communicatie met de wijkwerkers hierin versterkt de samenwerking en uitwisseling.

In het eerste half jaar van 2017 was een stijging zichtbaar van statushouders die zich vrijwillig wilden inzetten, vooral om de Nederlandse taal te leren.

Door de nauwere contacten met de sportinstellingen werden ook meer sportvacatures via de VVB aangeboden.

Vacatureservice
Via de vacatureservice krijgen geabonneerden per email nieuwe vacatures toegestuurd in de door hen zelf gekozen categorieƫn. Het aantal geabonneerden is opnieuw licht gestegen.