By using our website, you agree to the use of our cookies.

Met vrijwilligers

Vrijwilligers maken veel mogelijk

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer je dat niet op eigen kracht lukt, helpen vrijwilligers daarbij. De vrijwilligers van de verschillende projecten van de VMCA hebben zich in 2019 weer ingezet om zoveel mogelijk Almeerders te laten meedoen.

Samen helpen we elkaar en maken we dingen mogelijk.

De cijfers

978
Vrijwilligers
Actief
3815
Zorgvragers
Totaal VMCA
22252
Hulpuren
Intensieve Vrijwillige Thuiszorg
1017
Bemiddelingen
Burennetwerk
543
Koppels
diverse projecten

Heb jij aandacht voor iemand die zorg nodig heeft?

Word jij een Held in Huis?

Mantelzorgers kunnen niet altijd even de deur uit of even naar de winkel, koffie drinken of een avondje weg. Zij zorgen vaak voor iemand die ze niet alleen kunnen laten.

Als Held in Huis zorg jij ervoor dat een mantelzorger er even een paar uur tussenuit kan, tijd voor zichzelf heeft en naar een verjaardag of de film kan. Jij bent dan in de tussentijd bij de zorgvrager. Samen koffiedrinken, een verhaal vertellen, wandelen. luisteren. Je hoeft geen zorgtaken uit te voeren.

Onze activiteiten

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde bestaat grotendeels uit 50plus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Vanuit Computerhulp bieden 12 ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei…

Vrijwilligersacademie

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet faciliteert trainingen voor vrijwilligers en organisaties via de Vrijwilligersacademie Almere: een platform voor alle Almeerse vrijwilligersorganisaties. In 2019 hebben maar liefst bijna 900 deelnemers meegedaan aan een training via de Vrijwilli­gersacademie. Hiermee is het hoge niveau van het aantal deelnemers, ingezet…

Vrijwillige Terminale Zorg

Veel mensen willen thuis, in hun vertrouwde omgeving, hun laatste levensfase doorbrengen. De mantelzorg dreigt in deze situatie nog wel eens overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken, vraagt in sommige situaties om ondersteuning door een vrijwilliger. De…

Taal in Huis

Taal in Huis is een één-op-één begeleidingstraject van een jaar, waarbij een getrainde taal­vrijwilliger en een laaggeletterde één keer per week afspreken bij de deelnemer thuis, in de bibliotheek of in het buurtcentrum. Taal in Huis maakt deel uit van een samenwerkings­verband met diverse partnerorganisaties…

Vriendschap op Maat

Binnen Vriendschap op Maat staat verbinding tussen mensen centraal. Een verbinding die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Door angsten, depressie of een vertekende werkelijkheid is aansluiting met anderen soms moeilijk. Het hebben van een maatje, die een luisterend oor biedt en niet (ver)oordeelt, doorbreekt de…

Vriendenkringen

Dit jaar hebben we weer mooie ontwikkelingen mogen zien binnen Vriendenkringen. Er zijn nieuwe groepen opgezet, o.a. twee kookgroepen en een groep van jongeren met autisme die gezellige dingen met elkaar doen. Er zijn door alle groepen leuke activiteiten georganiseerd, zoals een High Tea, film…

Held in Huis

Nieuw dit jaar is de pilot Held in Huis. Samen met de landelijke organisatie Handen in Huis zijn we in april gestart met het bieden van een andere vorm van respijtzorg door vrijwilligers aan mantelzorgers. Held in Huis vervangt de mantelzorger tijdelijk voor een aantal…

Huisbezoeken

Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen, informatie te verstrekken over regelingen en voorzieningen en sociale participatie van kwetsbare bewoners te bevorderen. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan voor een laagdrempelig (preventief) gesprek. Hun komst wordt…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) en Buddyzorg

Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens­bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen…

NLDoet

In aanloop naar NLDoet brengt het Expertisecentrum via social media en tijdens netwerk­bijeenkomsten en adviesgesprekken NLDoet onder de aandacht. In 2019 zijn er 44 Almeerse klussen aangemeld op www.nldoet.nl (59 aangemeld, waarvan 15 ook weer afgemeld). Omdat de aanmeldingen voor iedere klus niet inzichtelijk zijn…

Super COOL!

Eind 2019 bestond Super COOL! in Almere 6 jaar. Door Super COOL! kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking ook mee doen aan de maatschappij en worden ze fitter. Er is herkenning bij de deelnemers en vertrouwen bij ouders en begeleiders, doordat er het hele jaar…

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt onder­steuning aan mensen die hulp nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en het zelf niet (meer) kunnen organiseren. De vrijwilligers bieden hulp, zoals vriend­schappelijk huisbezoek, samen met of voor…

Administratief spreekuur in de wijk

De maatschappij wordt steeds complexer. Dit vraagt digitale en taalvaardigheden die niet alle inwoners van Almere beheersen. Ook komt het voor dat mensen door langdurige stress het overzicht kwijt zijn. Deze inwoners kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuning krijgen bij hun vragen door een van…

Imago vrijwilligerswerk

Almere Doet Campagne In 2019 is gestart met de Almere Doet campagne. Het doel van de campagne is het zichtbaar en herkenbaar maken van vrijwilligerswerk in Almere, zodat meer Almeerders vrijwilligers­werk vinden dat bij hen past. De campagne fungeert als paraplu voor diverse activiteiten van…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.