By using our website, you agree to the use of our cookies.

Voor het vrijwilligerswerk

Versterken van het lokale vrijwilligerswerk

Door de regelmatige contacten tijdens netwerkbijeenkomsten, de toename van informatie via nieuwsbrieven en de zichtbaarheid op social media weten organisaties en vrijwilligers ons steeds beter te vinden. Ook  organisaties, vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers weten elkaar beter te vinden. Dit is onder andere zichtbaar in het aantal contacten over diverse thema’s: zo is het aantal contacten met betrekking tot het thema ‘Netwerk & Verbinden’ fors toegenomen. Een grote stijging is ook te zien op de thema’s ‘Wijk & Buurt’, ‘Vrijwilligersbeleid & Goed geregeld’ en ‘Fondswerving & financiering’.

De kerntaken van het Expertisecentrum zijn:

Informeren en ontwikkelen
Informatie geven aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met betrekking tot relevante regelgeving en ontwikkelingen. 

Zoeken en matchen
Mensen ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk en organi­saties ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligers. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, ook voor specifieke (doel)groepen.

Leren
Organiseren van trainingen, workshops en masterclasses, zodat vrijwilligers(coördi­natoren) hun vrijwilligerswerk met meer kennis en plezier doen en organisaties voldoende kennis hebben van gedegen vrijwilligersbeleid.

Verbinden
Verbinden van partijen op het gebied van vrijwillige inzet, zoals organisaties, bewonersinitiatieven, vrijwilligers en/of het bedrijfsleven, zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars ervaring en expertise.

De cijfers

55000
Vrijwilligers in Almere
896
Deelnemers Vrijwilligersacademie
340
Contactmomenten met organisaties
858
Vrijwilligersvacatures aangemeld
25
Netwerkbijeenkomsten

Almere Doet!

'Ik ben Elly. Ik ben vrijwilliger bij het bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. Ik ben gastvrouw in de winkel, begeleid wandelingen en organiseer workshops met kinderen in de vakantie.'

Onze activiteiten

Netwerkbijeenkomsten

De inzet van het Expertisecentrum op het versterken van netwerken en kennisuitwisseling heeft zijn vruchten afgeworpen. Naast de Almere Doet Netwerkcafé ’s zijn er 23 andere netwerk- en themabijeenkomsten georganiseerd, zoals voor de opstart van het Groen Platform Almere (verbinden groene organisaties), een bijeenkomst voor…

Vrijwilligersraad

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om de Vrijwilligersraad te activeren, zowel voor de persoonlijke raad als voor de facebookgroep. Helaas heeft dit onvoldoende resultaat gehad en is besloten om de Vrijwilligersraad in deze vorm op te heffen. De Almeerse vrijwilliger wil zich heel graag inzetten…

Vrijwilligersacademie

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet faciliteert trainingen voor vrijwilligers en organisaties via de Vrijwilligersacademie Almere: een platform voor alle Almeerse vrijwilligersorganisaties. In 2019 hebben maar liefst bijna 900 deelnemers meegedaan aan een training via de Vrijwilli­gersacademie. Hiermee is het hoge niveau van het aantal deelnemers, ingezet…

Expertise

Organisaties en vrijwilligers hebben veelvuldig gebruik gemaakt van onze expertise op het gebied van vrijwilligersbeleid en fondswerving & financiering. Het aantal adviesgesprekken met burgerinitiatieven is toegenomen. De meeste organisaties kunnen na één gesprek verder, sommige organisaties (met name burgerinitiatieven) hebben iets langer ondersteuning nodig. Tijdens themabijeenkomsten werd…

NLDoet

In aanloop naar NLDoet brengt het Expertisecentrum via social media en tijdens netwerk­bijeenkomsten en adviesgesprekken NLDoet onder de aandacht. In 2019 zijn er 44 Almeerse klussen aangemeld op www.nldoet.nl (59 aangemeld, waarvan 15 ook weer afgemeld). Omdat de aanmeldingen voor iedere klus niet inzichtelijk zijn…

Expertise en Samenwerking

In 2019 is in toenemende mate expertise over vrijwillige inzet ingebracht bij diverse lokale samenwerkingsverbanden, zoals bij Breed Overleg Plus, Week van het Insect en Walk of Peace. Na deelname aan gemeentelijke bijeenkomsten over Huiselijk geweld heeft het Expertise­centrum samen met de GGD een meldcode…

Almere Doet Vrijwilligersbeurs

De vrijwilligersbeurs is in 2019 helaas minder goed bezocht dan in 2018. Dit jaar was gekozen voor een vrijwilligersbeurs en korte workshops bij Windesheim. Ondanks de grote media-aandacht en breed verspreide PR had deze aanpak niet het gewenste resultaat. In 2020 zal daarom een andere…

Almere Doet Netwerkcafé

Het Netwerkcafé zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking/verbinding. In 2019 zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. Elk Netwerkcafé vindt plaats op een andere locatie. Dit jaar zijn we o.a. te gast geweest bij Staatsbosbeheer op de Kemphaan en bij Philadelphia…

Imago vrijwilligerswerk

Almere Doet Campagne In 2019 is gestart met de Almere Doet campagne. Het doel van de campagne is het zichtbaar en herkenbaar maken van vrijwilligerswerk in Almere, zodat meer Almeerders vrijwilligers­werk vinden dat bij hen past. De campagne fungeert als paraplu voor diverse activiteiten van…

Divers talent

‘Divers Talent’ biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Tijdens een één-op-één gesprek kan de adviseur samen met de klant op zoek gaan naar passend vrijwilligerswerk. In veel gevallen zijn het klanten die kwetsbaar zijn…

Burgerinitiatieven

Initiatiefnemers van burgerinitiatieven zien zichzelf meestal niet als vrijwilliger, terwijl ze dat wel zijn. Er is in 2019 extra aandacht besteed aan het leggen van contacten binnen deze groep, het vormen van netwerken en advisering op het gebied van organisatievorm, vrijwilli­gersbeleid, wet- & regelgeving en…

Voorlichting

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten worden de deelnemers geïnformeerd over allerlei aspecten van vrijwilligerswerk, van de verschillende soorten vrijwilligerswerk tot de rechten en plichten van een vrijwilliger. We zien een afname in het aantal deelnemers aan de reguliere voorlichtingsochtenden. Er is echter een toenemende vraag vanuit o.a….

Vrijwilligersprijzen

In 2019 heeft de VMCA wederom de uitreiking van de Almeerse vrijwilligersprijzen gefacili­teerd, in samenwerking met de gemeente. Door een jury zijn er drie prijswinnende organi­saties en een vrijwilliger als winnaar in het zonnetje gezet en hebben ze een door de VMCA beschikbaar gestelde prijs…

Vrijwilligers Vacaturebank

De digitale Vrijwilligers Vacaturebank is in 2019 geheel vernieuwd. Door de nieuwe website zijn vacatures makkelijker te plaatsen, te beheren en voor potentiële vrijwilligers gemakke­lijker te doorzoeken. Het aantal vacatures blijft onverminderd hoog. Er is in 2019 extra aandacht gegeven aan het schrijven van vrijwilligersvacatures…

Keurmerk Goed Geregeld

Alle adviseurs zijn geschoold in het ‘Keurmerk Vrijwillige inzet Goed Geregeld’. Dit kwaliteitskeurmerk van het NOV is in december 2019 aan het Flevoziekenhuis toegekend, als eerste in Almere. De adviseurs hebben het Flevoziekenhuis ondersteund in het proces van het behalen van het Keurmerk. Het proces…

Almere Doet Infopunt

Het inloopspreekuur van de Vrijwilligers Vacaturebank is omgedoopt tot Almere Doet Info­punt. Elke donderdagmiddag kunnen mensen die op zoek zijn naar passend vrijwilligerswerk of vragen hebben over vrijwilligerswerk binnenlopen. De adviseurs nemen de tijd om in gesprek te gaan en de bezoeker van een passend…

Handboek vrijwillige inzet

Het in 2019 uitgebrachte Handboek Vrijwillige Inzet draagt ook bij aan het versterken van vrijwillige inzet. Het boek is een must-have naslagwerk voor nieuwe en bestaande (vrijwil­ligers)organisaties en bestaat zowel uit een papieren als een digitale versie. Het eerste exemplaar van het handboek is tijdens…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.