Algemeen

Het Gilde bestaat grotendeels uit 50plus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden.

Computerhulp

Vanuit Computerhulp bieden 12 ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei aard. De vrijwilligers bezoeken de hulpvragers thuis. Het aantal aanvragers (68) is wat afgenomen, mogelijk doordat ook vanuit een aantal wijkteams computerhulp is opgezet. Met een aantal andere aanbieders van computerhulp is de samenwerking aangegaan. In 2020 wordt er een gezamenlijke DigiWijzer Almere uitgebracht, waaraan het Gilde zijn bijdrage gaat leveren.

Administratieve adviezen

De 24 vrijwilligers van Administratieve adviezen geven hulp aan mensen met problemen bij hun administratie of financiën en helpen bij de belastingaangifte.

Het aantal aanvragen is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen vraag naar hulp bij belastingaangiften. In samenwerking met de bibliotheek Almere zijn de spreekuren structureler opgezet en is er ook een spreekuur ingesteld in de avonduren.

In totaal zijn er bijna 20% meer aanvragen afgehandeld dan de afgesproken prestatienorm.

Voor de vrijwilligers van dit project is er flink geïnvesteerd in kennis-bevorderende bijeen­komsten, die goed worden bezocht en gewaardeerd.

SamenSpraak

Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren (ook na of tegen het einde van hun inburgeringscursus) kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anders­talige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt.

Het aantal deelnemers is flink gedaald: enerzijds door een forse opschoning van het bestand, doordat met alle vrijwilligers contact is gelegd en contacten waarbij alleen nog een ‘vinger-aan-de-pols’ contact bestaat met de deelnemer niet meer meetellen, anderzijds door een terugloop aan vrijwilligers, ondanks flinke inzet op werving.

Correctiehulp

Bij het opstellen van een officieel document, zoals een sollicitatiebrief, een scriptie of verslag, kan er een beroep gedaan worden op een vrijwilliger van Correctiehulp om stijl- en/of taalfouten te corrigeren.

Het aantal aanvragen is het afgelopen jaarverder gedaald.

Het onderbrengen van Correctiehulp onder de vleugels van SamenSpraak heeft helaas niet geleid tot de verwachte toename van vragen.

In 2020 zal de nadruk meer worden gelegd op PR bij scholen, bijv. bij Windesheim, om deze correctiemogelijkheid onder de aandacht van studenten te brengen.

Wandelingen

Vrijwilligers van het Gilde leiden als stadsgidsen wandelaars rond door de meest interessante delen van Almere. In de praktijk zijn dit vooral het stadcentrum en het BouwRai gedeelte van Filmwijk. Door de goede samenwerking met VVV Almere maakt het Gilde dankbaar gebruik van hun promotie van onze stad. Dat heeft in 2019 geresulteerd in een nieuw record van ruim 1.000 deelnemers. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal in 2018. De reacties van de deelnemers zijn zeer positief dankzij de interessante verhalen van de gidsen. Zo dragen deze vrijwilligers bij aan een positieve kijk op Almere.