Dit jaar hebben we weer mooie ontwikkelingen mogen zien binnen Vriendenkringen. Er zijn nieuwe groepen opgezet, o.a. twee kookgroepen en een groep van jongeren met autisme die gezellige dingen met elkaar doen. Er zijn door alle groepen leuke activiteiten georganiseerd, zoals een High Tea, film kijken, spelletjes avonden, samen lunchen, fietstochten, lasergamen, bowlen, een stadswandeling, enz. Ook is afgelopen jaar wederom geholpen met het organiseren van de succesvolle tandemfietstocht voor blinden en slechtzienden, net als voorgaande jaren in samenwerking met De Schoor en de Oogvereniging.

Een meneer van 58 jaar woont nog maar 1,5 jaar in Almere. Niet lang na de verhuizing gaat zijn vrouw bij hem weg. De man meldt zich bij het wijkteam en wordt ook geïnformeerd over de moge­lijkheid deel te nemen aan Vriendenkringen. Tijdens het huisbezoek raakt hij enthousiast en wil wel kennismaken met een groep deelnemers in de leeftijd van 50 tot 85 jaar. Hoewel hij in het begin wat stil en teruggetrokken is, komt hij na verloop van tijd steeds meer los en weet hij zijn plek te vinden in de groep. Hij komt ook zelf met voorstellen voor activiteiten met de groep en helpt ook enkele deel­nemers thuis bij kleine klusjes in huis. Je ziet hem genieten als hij tussen de andere deelnemers zit en ze elkaar verhalen vertellen over wat ze hebben meegemaakt.

Een groep van enthousiaste vrijwilligers begeleidt ieder hun eigen groep van deelnemers. Een enkele groep, zoals de cultuurgroep, wordt door twee vrijwilligers begeleid.

Deelnemers zijn mensen die om wat voor reden dan ook hebben aangegeven meer sociale contacten te willen en dit zelf niet voor elkaar krijgen. Zowel mensen met als zonder beperking zijn welkom. Ouderen en jongeren doen mee in verschillende groepen. De jongste deelnemer is 19 jaar, de oudste 87 jaar. Aan het einde van 2019 doen zo’n 145 deelnemers mee in de diverse groepen. Daarnaast is er een wachtlijst van ruim 50 mensen. Veel nieuwe deelnemers vinden ons via internet, de site van de VMCA, huisartsen of via de wijkteams. Na aanmelding volgt een kennismaking tijdens een huisbezoek.

Kortom: Vriendenkringen voorziet in een duidelijke behoefte van mensen die eenzaam zijn en voor wie het erg veel moeite kost om zelf sociale contacten te vinden.