By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jaarverslag 2019

Voor elkaar in Almere

Welkom

"Ik vind het fijn om te zien hoe mensen in Almere altijd weer klaar staan om anderen te helpen. Ik zie dat we samen mooie dingen doen voor elkaar en voor de stad en dan ben ik er erg trots op om een Almeerder te zijn" 

Jolien Hoek - Directeur VMCA

2019 IN CIJFERS

30000
Mantelzorgers in Almere
55000
Vrijwilligers in Almere
2500
Hulpvragers bij de VMCA
2500
Bewoners actief geworden in de wijken
4043
Mantelzorgers in beeld
978
Vrijwilligers VMCA
781
Vacatures vrijwilligers
340
Organisaties geadviseerd

De VMCA als Expertisecentrum

‘De VMCA is een lokaal expertisecentrum voor vrijwillige inzet en mantelzorg. We richten ons op leren en versterken, zodat mensen en organisaties zo toegerust worden, dat ze zelf aan de slag gaan en verantwoordelijkheid nemen en we versterken hiermee de kracht van de Almeerders. We werken samen met partners aan lokale vraagstukken en bereiken zo met elkaar de gestelde doelen en maatschappelijke effecten'.

Mantelzorg

Expertisecentrum mantelzorg. Steeds meer mantelzorgers vinden ons. Balans en draagkracht zijn belangrijke peilers.

Vrijwilligers

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Informatie en advies voor organisaties en begeleiding specifieke groepen vrijwilligers.

Jongeren

Jongeren moeten kunnen meedoen, sterk in hun schoenen staan en gewoon op kunnen groeien in Almere.

Wijkteams

De wijkteams zijn ingeburgerd. Tevreden bezoekers en veel enthousiaste buurtbewoners zetten zich in als vrijwilliger.

En waar staan we voor?

De VMCA heeft een informele manier van werken. Dit betekent dat we persoonlijke aandacht hebben voor klanten en medewerkers. We zijn er voor alle Almeerders en zijn gemakkelijk toegankelijk. Een indicatie is niet nodig om een beroep op de VMCA te doen en we vragen geen financiële bijdrage. We handelen met ons doel voor ogen, regels zijn ondersteunend hieraan.
We hebben korte lijnen, zijn met elkaar verantwoordelijk en denken niet vanuit hiërarchie. Iedereen werkt vanuit eigen expertise en eigen persoonlijkheid; als team bereiken we meer dan alleen.

De VMCA zal steeds vaker organisaties stimuleren en faciliteren een bijdrage te leveren aan bloeiend vrijwilligerswerk, waarin plaats is voor iedereen. We zetten ons in voor sterke en innovatieve vrijwilligersorganisaties in Almere.

Voor vrijwilligers richten we ons op betekenisvol vrijwilligerswerk, gericht op ondersteuning van zelfred­zaamheid, het bevorderen van participatie en het voorzien in een vangnet voor mensen die hulp nodig hebben.

Wij werken aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

Daartoe stimuleren en faciliteren we organisaties en werkgevers om mantelzorgers te herkennen en erkennen en rekening te houden met hun bijzondere omstandigheden, zodat zij hun mantelzorgtaken kunnen uitvoeren zonder overbelast te raken.

Wij bieden betekenisvol vrijwilligerswerk, gericht op ondersteuning van zelfred­zaamheid, het bevorderen van participatie en het voorzien in een vangnet voor mensen die hulp nodig hebben.

De VMCA heeft bijgedragen aan belangrijke thema’s in de stad, zoals terugdringen van laaggelet­terdheid, voorkomen van armoede en schulden en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. De inzet van de VMCA richt zich altijd op vroegtijdige inzet en laagdrempelige ondersteuning, waar mogelijk met inzet van vrijwilligers en waar nodig onder begeleiding van professionals.

Bestuur & Management

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.