We zien een toename van het aantal aanvragen om in teamverband een vrijwilligersklus uit te voeren. Deze toename komt niet alleen vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit organisaties als de gemeente en het onderwijs. In 2018 heeft één 4-vwo klas van een VO school bedacht om tijdens de kerstperiode vrijwilligerswerk te doen. Dat is zo goed bevallen dat de nieuwe 4-vwo klassen dit ook graag willen doen. Het resultaat is dat in 2019 zo’n 40 jongeren uit eigen beweging kennis hebben gemaakt met vrijwilligerswerk.

We staan er niet bij stil dat er mensen zijn die het veel minder hebben dan wij. Goed om te ervaren hoe dat is en vooral hoe we iets voor hen kunnen betekenen.

De HR-afdeling van de gemeente is aan de slag gegaan bij het Voedsel Loket Almere en Kinderboerderij de Stek. Een internationaal bedrijf met een vestiging in Almere heeft in het kader van het programma ‘Move to Help’ met zo’n 40 medewerkers meerdere klussen uitgevoerd. De klus bij het buurt­huis ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils heeft veel indruk op hen gemaakt. De medewer­kers zijn nog steeds betrokken bij de organisatie en helpen een paar keer per jaar met een klus.

Het leven bestaat niet alleen uit werken, dus iets betekenen voor een ander is eigenlijk een vanzelfsprekendheid.

Een afdeling van een ander bedrijf heeft contact met het expertisecentrum gelegd om met het team van 5 jonge professionals te koken voor een speciale doelgroep. Het uitgangspunt van het team is om het koken structureel op te pakken.

In 2020 zal verder geïnvesteerd worden in het adviseren van bedrijven over werknemers­vrijwilligerswerk in teamverband, individueel of als voorbereiding op pensioen.