By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams

VMCA in de wijk

De wijkteams zijn vanaf 2015 operationeel. De VMCA is een van de convenantpartners van de Almeerse wijkteams. De overige partners zijn de gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor en MEE IJsseloevers.

De convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelen:

  1. vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van de wijk (burgerkracht)
  2. versterken van betrokkenheid en participatie van bewoners in en met de wijk
  3. bevorderen van het welbevinden (gezondheid en welzijn) van inwoners van de wijk
  4. het bieden van laagdrempelige toegang voor bewoners tot diverse vormen van ondersteuning
  5. daar waar mogelijk het voorkomen of uitstellen van een beroep op langdurig zwaardere zorg of ondersteuning uit WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet door het bieden van passende kortdurende en alternatieve ondersteuning waar mogelijk (bijvoorbeeld informele ondersteuning)

Het maatschappelijk effect dat hiermee beoogd wordt is dat inwoners toegang hebben tot informatie en advies omtrent het sociaal domein en dat inwoners naar eigen vermogen mee kunnen doen in de maatschappij, ongeacht zijn of haar beperkingen. 

In 2019 zijn mooie resultaten behaald.

De cijfers

2556
Geactiveerde bewoners in de wijken
205
Doorverwijzing Mantelzorgers
541
Vrijwilliger of mantelzorger geworden
1017
Bemiddelingen burennetwerk
2016
Bezoekers administratief spreekuur

Vraagbaak en kenniscentrum

'In de wijken komen wijkwerkers vaak bij mensen thuis. Daarbij komen zijn ook regelmatig mantelzorgers tegen. Vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg Almere worden mantelzorgers begeleid, getraind en ondersteund. Hoe gaat de samenwerking tussen wijk en Expertisecentrum in de praktijk? Marloes Meulman, wijkwerker Danswijk/Parkwijk en Mirriam Gransier, consulent mantelzorg bij het Expertisecentrum Mantelzorg
van de VMCA vertellen hierover.'

Ervaringen uit de wijk

Een mantelzorgster van 85 jaar zorgt intensief voor haar man die niet meer kan praten. Hij houdt echter veel van wandelen en we hebben een vrijwilliger gevonden die wekelijks met hem gaat wandelen. Hierdoor ontdekte mevrouw dat zij ook wel graag wat vrijwilligerswerk zou willen doen waarbij ze juist kan praten. Zij is onze oudste wijkteamvrijwilliger geworden en is taalmaatje bij een Syrisch gezin.

De oudste wijkvrijwilliger

Tijdens onze kerstviering voor ouderen hebben we verbinding gezocht met onze buren, een basisschool. De kinderen van groep 4 en 5 hebben vervolgens prachtige kerststukjes gemaakt en kwamen dit tijdens de kerstviering uitdelen aan onze bezoekers. Velen waren ontroerd, vooral door de lieve kaartjes van de kinderen. Bijvoorbeeld: lieve ouders, ik vind jullie lief!

Lief!

Tijdens onze ontmoetingsgroep voor migranten vrouwen nodigen we regelmatig gastdocenten/ vrijwilligers uit die een workshop komen geven of bezoekers die zelf iets kunnen aanbieden aan de groep. Zo heeft een deelnemer uit Syrië de groep leren dansen. Ook is er een zangdocente langs geweest die met de groep een internationaal lied over vrede heeft gezongen in diverse talen. Zo zongen we gedeeltelijk Nederlands, Engels en Arabisch.

Zingen in alle talen

Meneer A. wil trouwen met een vrouw die in Irak woont. Hij komt regelmatig naar het spreekuur omdat hij niet altijd weet hoe hij dit proces moet aanpakken en omdat hij ondersteuning nodig heeft bij het invullen van formulieren en contact leggen met bijvoorbeeld de SVB, omdat hij voor langere tijd naar Irak wil. De vrijwilligers van het spreekuur weten ook niet overal direct het antwoord op, maar hebben samen met meneer A. regelmatig contact gelegd met IND, Wetswinkel, SVB en het wijkteam. Meneer A. is hierdoor steeds een stap verder gekomen en is inmiddels getrouwd.

Getrouwd

Een van de bewoners uit Waterwijk kwam in het spreekuur met de vraag of zij vrijwilligerswerk kon doen. Ze wilde ontzettend graag mensen helpen. Ik werd gelijk blij van haar enthousiasme en open houding. Naarmate ons gesprek vorderde, kwam ik erachter dat deze bewoner ook hulpvragen had met betrekking tot haar privésituatie, zoals het vinden van een baan. Ondanks dat mevrouw zelf ondersteuning nodig had, bleef ze kracht halen uit de wil om iets terug te geven aan de maatschap¬pij. Haar ogen begonnen te glimmen als we het hadden over vrijwilligerswerk. Mevrouw heeft inmiddels een intakegesprek gehad bij burennetwerk, ze hoopt dat ze zich zo snel mogelijk kan inzetten!

Wil graag helpen

Activiteiten in de wijk

Administratief spreekuur in de wijk

De maatschappij wordt steeds complexer. Dit vraagt digitale en taalvaardigheden die niet alle inwoners van Almere beheersen. Ook komt het voor dat mensen door langdurige stress het overzicht kwijt zijn. Deze inwoners kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuning krijgen bij hun vragen door een van…

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt onder­steuning aan mensen die hulp nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en het zelf niet (meer) kunnen organiseren. De vrijwilligers bieden hulp, zoals vriend­schappelijk huisbezoek, samen met of voor…

Link met wijkteams

Met het wijkteam is actief contact. Vanuit de VMCA is een medewerker in het wijkteam belast met expertise vrijwillige inzet. Hierdoor is er een vanzelfsprekende korte lijn met de consulent mantelzorg en andere medewerkers van de VMCA om signalen in de wijk te inventariseren, situaties…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.