Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt onder­steuning aan mensen die hulp nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en het zelf niet (meer) kunnen organiseren. De vrijwilligers bieden hulp, zoals vriend­schappelijk huisbezoek, samen met of voor een hulpvrager boodschappen doen, wandelen (met rolstoel, rollator of aan de arm), vervoer binnen of buiten Almere met behulp van een AutoMaatje, diverse soorten klussen, tuinonderhoud of helpen bij vertalen bij gesprekken.

Bij hulpvragen als (tuin)klussen of vervoer hanteren we de voorwaarde dat men niet de financiële middelen heeft om vakmensen in te kunnen huren en betaalt de hulpvrager een kleine onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.

Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht door vrijwillige telefoonbemiddelaars (matchmakers). In de loop van 2019 zijn na een succesvolle wervingscampagne een aantal nieuwe matchmakers ingewerkt waardoor de bezetting weer bijna op orde is. De coördina­toren helpen op drukke momenten of wanneer er te weinig bezetting is bij het aannemen van hulpvragen en matchen, zodat we elke dag telefonisch bereikbaar zijn voor hulpvragers of hulpverleners en de wachtlijst niet te lang wordt.

Dit jaar kunnen we weer de verrichtingen tellen door een aanpassing in ons registratiesysteem en we zien dat het totaal aantal verrichtingen fors is, ondanks het feit dat het aantal vrijwil­ligers, net als vorig jaar, licht is afgenomen. Regelmatig organiseren we wervingscampagnes voor nieuwe vrijwilligers, maar het aantal vrijwilligers dat stopt is hoger dan het aantal nieuwe vrijwilligers. Omdat het aantal aanvragen en bemiddelingen wel is gestegen, doen we een groter beroep op de vrijwilligers.

De meeste verrichtingen worden net als  voorgaande jaren gedaan door vrijwilligers die minimaal één keer per week een eenzame stadsgenoot bezoeken voor een praatje, een kopje koffie, of samen naar buiten.

We zien bijna een verdubbeling van het aantal verrichtingen bij boodschappen. Boodschappen bestellen via internet is voor deze mensen helaas niet mogelijk en vooral eenzame mensen stellen het contact met de vrijwilliger erg op prijs en willen, zolang dat kan, nog zelf samen met de vrijwilliger hun boodschappen uitzoeken en de regie over hun leven houden.

Ook valt op dat het aantal inzetten met betrekking tot vervoer door een AutoMaatje-vrijwilliger sterk is toegenomen, tot bijna 1.600 ritten. Hierbij kan het gaan om incidentele aanvragen voor bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis, maar steeds vaker worden onze AutoMaatje-vrijwilligers structureel gekoppeld aan één of meerdere hulpvragers, die elke week op een vast tijdstip vervoer willen. Er zijn mooie matches ontstaan. Bij deze vorm van vervoer moet het contact voorop staan en daardoor een meerwaarde zijn en gaat het niet alleen om vervoer van A naar B.

Het aantal aanvragen voor het ophalen of terugbrengen van een leenscootmobiel (scoot­mobiel service) is drastisch gedaald, van 650 in 2017 naar 15 in 2019. Het is voor ons niet duidelijk waardoor deze daling veroorzaakt wordt.

Ook het aantal verrichtingen met betrekking tot tuinhulp is sterk gedaald. Omdat het aantal tuinvrijwilligers ook is teruggelopen, kunnen we nu helaas minder aanvragen aannemen. Een recente wervingscampagne heeft wel een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers opgeleverd, maar niet voldoende om aan alle aanvragen te voldoen. We hebben daarom de focus gelegd op de tuinaanvragen van mensen die ouder zijn dan 75 jaar of een lichamelijke beperking hebben.

Helaas is er soms sprake van een wachtlijst, met name in de zomermaanden, en moeten hulpvragers wat langer op hulp wachten. Daar staat tegenover dat de meeste hulpvragen snel gematcht worden en we zijn dan ook heel blij met al die vrijwilligers die zich vanuit een goed hart inzetten en iets willen betekenen voor een kwetsbare hulpvrager.