Eind 2019 bestond Super COOL! in Almere 6 jaar. Door Super COOL! kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking ook mee doen aan de maatschappij en worden ze fitter. Er is herkenning bij de deelnemers en vertrouwen bij ouders en begeleiders, doordat er het hele jaar door gesport wordt op een vaste sportavond, er om de paar weken een nieuwe sport aangeboden wordt onder leiding van ervaren trainers van een betrokken sport­vereniging en er gewerkt wordt met vaste sportmaatjes (vrijwilligers) die mee verhuizen naar elke nieuwe sport. Inmiddels is Super COOL!, dankzij de intensieve ondersteuning van het Oranje Fonds via het Groei Programma, ook op andere plaatsen in Flevoland uitgerold. Super COOL! is de projectfase ontstegen en is inmiddels een zelfstandige stichting geworden.

De VMCA is structureel betrokken bij Super COOL! Almere en verantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie. Daarnaast hebben we geadviseerd bij het vinden van de juiste samen­werkingspartners met betrekking tot de vrijwilligerscoördinatie in andere locaties in Flevoland.

De financiering van Super COOL! Almere door ZonMw (Sportimpuls) loopt in september 2020 af. Het bestuur van Super COOL! is dankzij de verenigingsondersteuning van de Rabobank en de diverse workshops via het Groeiprogramma positief over het vinden van structurele financiering, zodat Super COOL! in Almere hopelijk kan blijven voortbestaan.

In 2019 hebben 70 unieke deelnemers meegedaan aan één van de activiteiten. Daarvan rekenen we 38 tot onze vaste deelnemers omdat ze er bijna altijd bij zijn. De jongste deel­nemer is 10 jaar, de oudste 69 jaar. 32 deelnemers waren slechts af en toe bij een activiteit aanwezig, maar een aantal van hen heeft via Super COOL! uitgevonden welke sport zij leuk vinden en zijn daarna lid geworden van de desbetreffende vereniging.

Van de deelnemers woont 63% begeleid bij één van de zorginstellingen en ontvang 24-uurs zorg. Voor deze doelgroep is het erg lastig om lid te worden van een reguliere vereniging omdat er meestal geen ouders in de buurt zijn of wonen die hen naar de wekelijkse trainingen of wedstrijden kunnen brengen en de woonbegeleiders niet mee kunnen naar activiteiten buitenshuis met individuele bewoners. Super COOL! biedt hen uitkomst.

We hebben in 2019 kunnen rekenen op de inzet van 144 unieke vrijwilligers die hebben geholpen bij één of meerdere Super COOL! activiteiten. Daarvan zijn 64 via de deelnemende sportverenigingen betrokken, de overige 80 vrijwilligers rekenen we tot de Super COOL! vrijwilligers. Daarvan zien we 31 vrijwilligers als onze vaste sportmaatjes omdat zij zeer regelmatig op de vaste sportavonden aanwezig zijn. Vier vrijwilligers zijn eerst deelnemer geweest en hebben via Super COOL! de cursus Assistent begeleider Sport & recreatie gevolgd. Deze cursus gaan we in 2020 nogmaals in aangepaste vorm aanbieden, zodat nog meer deelnemers vrijwilliger kunnen worden.