Veel mensen willen thuis, in hun vertrouwde omgeving, hun laatste levensfase doorbrengen. De mantelzorg dreigt in deze situatie nog wel eens overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken, vraagt in sommige situaties om ondersteuning door een vrijwilliger. De vrijwilligers kunnen een of meerdere dagdelen per week deze zorg overnemen, zodat de partner of andere mantelzorgers even op adem kunnen komen.

In 2019 is er bij 35 cliënten ondersteuning geboden in de palliatieve zorg. Vanwege de inzet van 24-uurs thuiszorg zijn er minder aanvragen gekoppeld dan vorig jaar. Bij inzet van 24-uurs thuiszorg vervalt de aanvraag voor een vrijwilliger. Tevens komen aanvragen te laat binnen, waardoor de cliënt soms al gestorven is voor de vrijwilliger kan starten. Overigens is het aantal uren dat vrijwilligers zijn ingezet gestegen ten opzichte van het aantal inzetten. Dit verklaren we doordat de complexiteit per situatie toeneemt.

Er zijn 2 rouw- en nazorgbijeenkomsten geweest voor de vrijwilligers.

Er is in 2019 meer samenwerking geweest met het Hospice Almere. Er is behoefte aan om dit ook in 2020 te continueren.

De IVT is vertegenwoordigd binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Almere (netwerk en stuur­groep). Daarnaast is een samenwerking gestart met het nieuw opgerichte Centrum voor Levensvragen (CvL) in Almere. Zowel met het CvL als vanuit het NPZA zullen we in 2020 de nodige activitei­ten gaan uitvoeren, zoals een gezamenlijk symposium, bijeenkomsten voor vrijwilligers over zingeving en eenzaamheid en hun rol daarin, en maken we een start met een pilot waarbij we met vrijwilligers, mantelzorgers en burgers bijeenkomsten gaan organiseren om in gesprek te gaan over levenseinde.