Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet faciliteert trainingen voor vrijwilligers en organisaties via de Vrijwilligersacademie Almere: een platform voor alle Almeerse vrijwilligersorganisaties.

In 2019 hebben maar liefst bijna 900 deelnemers meegedaan aan een training via de Vrijwilli­gersacademie. Hiermee is het hoge niveau van het aantal deelnemers, ingezet in de voorgaan­de jaren, vastgehouden en zelfs licht gestegen. We kunnen met trots zeggen dat veel vrijwilli­gers, vrijwilligerscoördinatoren en actieve bewoners de weg weten te vinden naar de Vrijwilligersacademie! Niet alleen het aantal deelnemers is van belang, ook de kwaliteit van de trainingen. Uit de evaluatieformulieren die deelnemers na afloop van elke training kunnen invullen, blijkt dat deelnemers veelal positief zijn over de trainingen.

“Ik heb er veel aan gehad en durf nu beter in gesprek met de mensen die ik thuis bezoek.

“Een leerzame workshop. Ik stel nu op een andere manier de vrijwilligersvacatures voor onze organisatie op.”

We stimuleren dat de trainingen zoveel mogelijk interactief zijn. Zo vormen de trainingen niet alleen gelegenheid voor kennisoverdracht, maar zorgen zij ook voor verbinding tussen vrijwilligers(coördinatoren) van verschillende vrijwilligersorganisaties.

In 2019 was het aanbod aan trainingen ook weer divers, aansluitend bij de diversiteit van het vrijwilligerswerk, zodat vrijwilligers uit verschillende sectoren iets van hun gading kunnen vinden bij de Vrijwilligersacademie. Zo waren er trainingen over Bespreekbaar maken van Eenzaamheid, Spreektaal voor taalvrijwilligers, Gesprekstechnieken, Omgaan met agressie.

Daarnaast hebben we ons specifiek gericht op coördinatoren/bestuurders van vrijwil­ligersorganisaties met trainingen als Een wervende vacaturetekst schrijven en Fondswerving.

De masterclasses hebben een vaste plek in het programma van de Vrijwilligersacademie gekregen. Bij een masterclass gaat een landelijke spreker in op een actueel thema en bespreken vervolgens Almeerse vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers de relevantie en potentiële implementatie ervan voor het Almeerse vrijwilligerswerk.

In 2019 zijn twee masterclasses georganiseerd omtrent thema’s die van belang zijn voor vrijwilligerscoördinatoren: ‘Vrijwilligersmanagement’ en ‘Vrijwilligers werven met social media’.  Een derde masterclass had als thema ‘Bewonersinitiatieven – lang zullen ze leven’. Via de Vrijwilligersacademie proberen we in toenemende mate ook actieve bewoners en bewoners­initiatieven aan te spreken.

In 2020 willen we het aantal e-learning trainingen uitbreiden, zodat het aanbod flexibeler wordt. Verder willen we meer Almeerse organisaties uitnodigen om hun trainingsaanbod op de Vrijwilligersacademie te plaatsen, zodat het aanbod nóg meer divers wordt. Het doel blijft gelijk: om vrijwilligers(coördinatoren) en actieve bewoners te ondersteunen, zodat zij met (meer) kennis en plezier vrijwilligerswerk kunnen blijven doen!