Binnen Vriendschap op Maat staat verbinding tussen mensen centraal.

Een verbinding die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Door angsten, depressie of een vertekende werkelijkheid is aansluiting met anderen soms moeilijk. Het hebben van een maatje, die een luisterend oor biedt en niet (ver)oordeelt, doorbreekt de eenzaamheid en kan het leven net weer een stukje leuker maken.

Vanuit een psychologenpraktijk komt een aanmelding binnen met het verzoek om een maatje voor een chronisch depressieve cliënt. Bij de kennismaking tussen meneer en de vrijwilliger blijkt meteen dat er een goede klik is. De vrijwilliger is een lieve, rustige, geduldige dame met een groot hart en een luisterend oor. Aangezien beiden spiritueel zijn ingesteld, vinden zij al snel voldoende gespreks­stof. Tijdens de wekelijkse ontmoetingen wordt veel gewandeld en drinken zij geregeld een kopje koffie in de stad. Voor meneer is dit een aangename en ontspannen afwisseling in zijn anders zo stressvolle leven. De warme aandacht van zijn maatje biedt hem steun en draagt eraan bij dat hij zijn hoofd boven water weet te houden.

Het maatjesproject Vriendschap op Maat levert een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond een vriendschappelijk sociaal contact. Dit kan in de meeste gevallen een één-op-één contact zijn, soms een groeps- of telefonisch contact. Koppelingen worden gemaakt op basis van voor­keuren, interesses en hobby’s. Zo wordt isolement tegengegaan en maatschappelijke participatie bevorderd. We doen wat nodig is en soms net dat beetje meer. Iets meer helpen, wat intensiever contact onderhouden of een extra verbinding leggen. Het zijn kleine dingen die het verschil kunnen maken.

Voor Vriendschap op Maat was 2019 een stabiel jaar. Naast de werving van vrijwilligers is ook aandacht besteed aan de promotie van het project bij diverse verwijzers, door aanschrijvingen en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten.

Het project kent een goede doorstroom van hulpvragers en heeft vele trouwe vrijwilligers, waardoor op jaarbasis meer dan 50 nieuwe matches gemaakt zijn. Met in totaal 114 koppels is de maximale capaciteit dit jaar ruimschoots bereikt. Het aantal koppels ligt maar liefst 60% boven de afgesproken prestatienorm. Het aantal lopende koppels in december is ten opzichte van 2018 met 29% toegenomen. Voor 2020 blijft het de uitdaging om vraag en aanbod in balans te houden, mede gezien de maximaal bereikte capaciteit van Vriendschap op Maat.