In aanloop naar NLDoet brengt het Expertisecentrum via social media en tijdens netwerk­bijeenkomsten en adviesgesprekken NLDoet onder de aandacht. In 2019 zijn er 44 Almeerse klussen aangemeld op www.nldoet.nl (59 aangemeld, waarvan 15 ook weer afgemeld).

Omdat de aanmeldingen voor iedere klus niet inzichtelijk zijn voor anderen dan de organisatie zelf, is het totaal aantal vrijwilligers dat mee heeft gedaan moeilijk in te schatten.

We zien een verdere terugloop in het aantal aangemelde klussen. Een lagere bijdrage vanuit het Oranje Fonds per klus en de aangescherpte voorwaarden kunnen een reden zijn voor organisaties om niet langer deel te nemen aan NLDoet. Mogelijk spelen ook de grote aantallen scholieren die zich inschrijven voor deze klussen een rol. Zij vragen namelijk veel begeleidings­tijd van organisaties. Vanuit het Expertisecentrum is er tijdens NLDoet aan diverse klussen een bezoek gebracht en werd aan de vrijwilligers een kleine attentie overhandigd.