By using our website, you agree to the use of our cookies.

Vrijwilligers

Voor het vrijwilligerswerk

In 2019 is flink ingezet op het ontwikkelen en versterken van netwerken. Zo hebben het Almere Doet Netwerkcafé, de masterclasses en de themabijeenkomsten bijgedragen aan het versterken van het lokale vrijwilligerswerk. Daarnaast is bijv. het Almere Doet Infopunt bereikbaar voor persoonlijke begeleiding en informatie voor vrijwilligers en organisaties. 

Met vrijwilligers

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer dat niet op eigen kracht lukt, proberen we vrijwilligers in te zetten om het mogelijk te maken. De vrijwilligers van de VMCA helpen kwetsbare mensen die eenzaam, langdurig ziek of stervende zijn. Voor vluchtelingen, jongeren, mensen met financiële problemen en zij die zelf de klusjes thuis niet meer kunnen doen.

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is expert op het gebied van vrijwillige inzet in Almere en heeft als doel het stimuleren, versterken en ondersteunen van het brede vrijwilligerswerk in Almere, zodat meer Almeerders vrijwilligerswerk doen en de kwaliteit van vrijwillige inzet bevorderd wordt.

We brengen vraag en aanbod m.b.t. vrijwilligerswerk bij elkaar via de Vrijwilligers Vacaturebank en bieden trainingen aan vrijwilligers(coördinatoren) via de Vrijwilligers Academie. Verder organiseren we netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties en adviseren organisaties over vrijwilligersbeleid, regelingen en het werven & begeleiden van vrijwilligers.  Dit alles doen we, zodat het Almeers vrijwilligersveld groeit en bloeit!

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.