Nieuw dit jaar is de pilot Held in Huis. Samen met de landelijke organisatie Handen in Huis zijn we in april gestart met het bieden van een andere vorm van respijtzorg door vrijwilligers aan mantelzorgers. Held in Huis vervangt de mantelzorger tijdelijk voor een aantal uren overdag, ’s avonds of in het weekend of (via Handen in Huis) 24 uur of langer.  De mantelzorger heeft even vrijaf en kan iets voor zichzelf doen; even naar een verjaardag, boodschappen doen of een weekendje weg. De ‘Held’ neemt de taken van de mantelzorger over. Hij ‘is er’ voor de zorgontvanger, biedt gezelschap en helpt bij eenvoudige handelingen.

In 2019 is er veel campagne gevoerd voor Held in Huis, onder andere via bus- en abri-reclame. Dit heeft geresulteerd in 18 nieuwe vrijwilligers, 7 aanvragen en 5 matches.

Begin januari 2020 vindt de eerste informatiebijeenkomst over het project plaats voor vrijwil­ligers die al werkzaam zijn als Held in Huis en voor geïnteresseerden. Vanuit de praktijk wordt verteld wat het ‘Held in Huis zijn’ betekent voor de vrijwilliger zelf en voor de zorgontvanger en de mantelzorger. De verwachting is dat door de inhoudelijke en praktische insteek van de informatiebijeenkomst er meer helden in huis zullen aansluiten.
Het eerste jaar van de pilot loopt tot april 2020. Het is nog onduidelijk of er financiering is om de pilot voort te zetten. De eerste maanden van 2020 zal volop ingezet blijven worden op het werven van nieuwe vrijwilligers en het ophalen en matchen van respijtaanvragen van mantelzorgers.