De maatschappij wordt steeds complexer. Dit vraagt digitale en taalvaardigheden die niet alle inwoners van Almere beheersen. Ook komt het voor dat mensen door langdurige stress het overzicht kwijt zijn. Deze inwoners kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuning krijgen bij hun vragen door een van de administratieve spreekuren in de wijk te bezoeken. Inwoners worden bij het spreekuur  preventief ondersteund door vrijwilligers bij hun admini­stratieve en financiële vragen.

De vrijwilligers ondersteunen geduldig bij de grote diversiteit aan vragen die bewoners stellen. Ook als bewoners wekelijks terug willen komen met hun vragen zijn ze van harte welkom. Bewoners bouwen een vertrouwensband op. Als zij eenmaal hulp hebben gezocht voelt het vaak wat minder eng of beschamend om nog een keer te komen.

Mevrouw F. wil bijzondere bijstand aanvragen voor het kopen van een nieuwe wasmachine en stofzuiger. Eerst ondersteunen de vrijwilligers mevrouw F. met de aanvraag van een DigiD omdat mevrouw deze niet heeft. De keer daarna ondersteunen de vrijwilligers mevrouw bij het aanvragen van een lening bij de Kredietbank, omdat deze voorafgaand aan de bijzondere bijstand moet worden aangevraagd. De vrijwilligers verwijzen mevrouw ook door naar het wijkteam, zodat verder naar haar financiële situatie gekeken kan worden. Ze komt namelijk vaker met vergelijkbare vragen naar het administratieve spreekuur.

Een van de doelen van de administratieve spreekuren is het stimuleren van de zelfredzaam­heid op financieel en administratief vlak. Voor een deel van de bezoekers  kan het lastig zijn om volledig zelfredzaam te worden op dit vlak en voor deze groep vormen de administratieve spreekuren een vangnet. Voor een ander deel van de bezoekers is het wel haalbaar om stap­pen te zetten richting zelfredzaamheid. De vrijwilligers helpen waar mogelijk bij het aanleren van vaardigheden of verwijzen door naar professionele hulp.

Vrijwilligers
De vrijwilligers (ongeveer 45) die actief zijn bij de spreekuren doen dit vrijwilligerswerk omdat ze graag mensen willen helpen. Sommige van hen doen dit vrijwilligerswerk al een aantal jaren. Vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen en stromen ook regelmatig door naar een betaal­de baan.

De vragen die bij de spreekuren binnen komen betreffen zelden het invullen van een simpel formulier. De vragen worden steeds complexer en tijdsintensiever. Dit legt in sommige wijken een druk op de vrijwilligers, wat betreft benodigde kennis en beperkte tijd die aanwezig is.

Deskundigheidsbevordering en begeleiding zijn dan ook erg belangrijk. In 2019 zijn vrijwilligers weer getraind op het gebied van schuldhulp, gemeentelijke regelingen, sociale kaart, de context van het wijkteam en het bevorderen van eigen kracht.

Dit jaar is ook een bijeenkomst over de kwijtscheldingsaanvraag en gemeentelijk armoede­beleid georganiseerd. Verder is er een pilot gestart in samenwerking met Humanitas om vrijwilligers te trainen op het signaleren van laaggeletterdheid.

Samenwerking
De spreekuren staan in nauw contact met de netwerkpartners om onderlinge doorverwijzing en samenwerking te bevorderen. Met de Wetswinkel is een doorverwijsformulier ontwikkeld zodat een warme overdracht gedaan kan worden. Het gebruik van dit formulier zal nog geëvalueerd gaan worden.

Hulpvragen
In 2019 zijn er 2016 bezoekers bij de administratieve spreekuren gekomen, die met 2.520 hulpvragen zijn geholpen[1] . In 2018 waren dit 1.938 bezoekers met 2.116 hulpvragen. De meest voorkomende hulpvragen zijn: hulp bij brieven en formulieren, vragen op het gebied van huisvesting en vragen over belastingen.