By using our website, you agree to the use of our cookies.

Mantelzorg

Mantelzorg 2019 de cijfers

4043
Ingeschreven mantelzorgers
506
Deelnemers Dag van de Mantelzorg
1464
Contactmomenten jongeren
7923
Contactmomenten volwassenen
3239
Aanvragen Mantelzorgwaardering

Wat doen we voor Mantelzorgers

Het Expertisecentrum Mantelzorg is dé vindplek voor informatie, advies, expertise en ondersteuning op het gebied van mantelzorg in Almere.

  • Heeft kennis over mantelzorg(ondersteuning) en biedt mantelzorgers een plek waar ze gehoord en gezien worden. 
  • Actuele kennis over informele zorg is paraat. Deze expertise is voor o.a. professionals en werkgevers beschikbaar. 
  • Het platform Mantelzorgplein Almere wordt gecoördineerd en beheerd. 
  • Onderhoudt een persoonlijke relatie met haar achterban en maakt zicht sterk voor aandacht voor mantelzorg. 

Onze activiteiten

Link met wijkteams

Met het wijkteam is actief contact. Vanuit de VMCA is een medewerker in het wijkteam belast met expertise vrijwillige inzet. Hierdoor is er een vanzelfsprekende korte lijn met de consulent mantelzorg en andere medewerkers van de VMCA om signalen in de wijk te inventariseren, situaties…

Ketenzorg dementie

De VMCA maakt onderdeel uit van het Ketennetwerk Dementie en is zowel in de stuurgroep als in het netwerk vertegenwoordigd. Consulenten mantelzorg zijn met regelmaat aanwezig bij het Alzheimer café en leggen hier contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers en met samenwerkingspartners. Ontwikkelingen…

Training professionals

De VMCA vindt het van groot belang zowel professionals in het veld te trainen als toekom­stige zorgverleners. Als bewustwording over mantelzorg in een vroeg stadium plaatsvindt, zal dit ook leiden tot eerdere (h)erkenning van mantelzorg en preventieve begeleiding en onder­steuning. Gastlessen over mantelzorg zijn gegeven…

Voorlichting Mantelzorg

Op verschillende vindplaatsen voor mantelzorgers is voorlichting over mantelzorg gegeven, bijvoorbeeld aan de vrijwilligerscoördinatoren en persoonlijk begeleiders dementie van Zorggroep Almere, bij Buurtzorg, de PATZ groep, aan ouderenwerkers van De Schoor, bij de Inloop migranten vrouwen en in het POH overleg Almere Poort. Op het…

Mantelzorgwaardering

De gemeente Almere biedt mantelzorgers jaarlijks ‘de mantelzorgwaardering’ als blijk van waardering. De waardering bestond voor volwassenen uit een cadeaukaart en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit een uitstapje naar Walibi, Fun Forest of dierenpark Amersfoort. Voor beoordeling van de aanvragen is door de…

Dag van de Mantelzorg

Net als voorgaande jaren is de Dag van de mantelzorg gevierd in het Van der Valk restaurant. Ruim 500 mantelzorgers kozen voor een lunch. Burgemeester Weerwind sprak lovende woorden over de inzet die mantelzorgers in Almere hebben voor hun dierbaren. Gezelschap De Hartelijke Dames zong aan…

Cursussen

De cursus Time Management (voorheen In Balans) is onder mantelzorgers populair. Zelfs met geringe PR is de cursus snel vol. In de training vinden zij veel herkenning en praktische handvatten om in balans en vitaal te blijven. Het lijkt een bijna natuurlijk proces dat na…

Inspiratiebijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomsten richten zich vaak op een combinatie van verlichten en versterken. Dit jaar ging Ineke Ludikhuize, ervaringsdeskundige mantelzorger voor oud-politicus Willem Aantjes, met de aanwezigen in gesprek over haar ervaringen en boek ‘Een warme jas’. ‘Zonnig de zomer in’ was de inspiratiebijeenkomst gericht op ontspanning. Mantelzorgers konden…

Mantelzorgplein Almere

Op de website www.mantelzorgpleinalmere.nl vinden mantelzorgers en professionals al het aanbod in Almere voor mantelzorgers en deskundigheidsbevordering over mantelzorg. De website raakt steeds meer bekend als dé vindplek voor informatie, advies en ondersteuning. Activiteiten gericht op ‘iets leren’, ‘vitaal en in balans blijven’, ontspanning, de…

Held in Huis

Nieuw dit jaar is de pilot Held in Huis. Samen met de landelijke organisatie Handen in Huis zijn we in april gestart met het bieden van een andere vorm van respijtzorg door vrijwilligers aan mantelzorgers. Held in Huis vervangt de mantelzorger tijdelijk voor een aantal…

Respijtzorg via IVT

Via de Intensieve Vrijwillige Thuishulp worden onder andere mantelzorgers van mensen met dementie thuis vervangen of even ontlast door een vrijwil­liger. In 2019 is er in 86 gevallen vrijwillige thuishulp ingezet bij iemand met dementie. De inzet van de vrijwilliger geeft de mantelzorger, veelal partner…

Mantelzorgdebat

Een van de activiteiten waar verbinding voorop staat is het jaarlijkse mantelzorgdebat. Hier praten mantelzorgers, professionals, beleidsmedewerkers en de politiek over mantelzorg­gerelateerde onderwerpen. Dit jaar stond het debat in het teken van jonge mantelzorgers. Met als titel ‘Wat als…je mij hoort?’ werd gepraat over hoe…

Sociale Cafés

Voor een goede verbinding met partners in het veld zijn consulenten mantelzorg met regelmaat aanwezig op sociale cafés als Alzheimer café, Parkinsoncafé, STIP en bij netwerken als Netwerk GGZ, het Neuronetwerk, NAH knooppunt, Autisme Netwerk Almere. Hier worden signalen gedeeld en is er direct contact…

Gesprekstafel

Door regelmatig in gesprek te gaan inventari­seren wij of het huidige aanbod aan ondersteuning passend is of om aanpassing vraagt. Cultuursensitief werken is daarbij een van de speerpunten. Bij wijkteam Stedenwijk is er op de inloopbijeenkomst voor vrouwen met een migratieachtergrond gepraat over mantelzorg, familiezorg….

Respijtzorg Eigen Tijd

Eigen Tijd is een ontmoetingsplek waar mantelzorgers, met of zonder hun zorgontvanger, terecht kunnen voor ontmoeting, ‘even vrij zijn van zorg’ en een moment voor zichzelf kunnen hebben. Naast ontspanning is er ruimte voor informatie en advies over mantelzorg(-ondersteuning). Bezoekers kunnen er zonder indicatie terecht….

Individuele begeleiding

In de individuele (proces)begeleiding is er aandacht voor praktische handvatten (info en advies) en procesbegeleiding (emotionele begeleiding) door progressiegerichte coaching. Dit betekent dat de consulent mantelzorg de mantelzorger begeleidt om zelf actief mee te denken over wat helpt in zijn/haar situatie. Dit met als doel…

Nieuwsbrief

Ingeschreven mantelzorgers ontvangen met regelmaat gratis informatie die past bij hun situatie via de tweewekelijkse nieuwsbrief Mantelzorg en Sociale Media. De nieuwsbrief omvat actuele informatie over mantelzorg(ondersteuning) en wordt verzonden aan 2.892 abonnees. Een groot aantal mantelzorgers wil wel graag op de hoogte zijn van…

Coaching Mantelzorg & Werk

Mantelzorgers die werk combineren met zorgtaken nemen in aantal toe. Op dit moment combineert 1 op de 5 werknemers zijn/haar baan met mantelzorgtaken. In de zorg is dit 1 op de 4. Een derde deel ervaart (redelijk tot veel) moeite om mantelzorg en werk te…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.