De inzet van het Expertisecentrum op het versterken van netwerken en kennisuitwisseling heeft zijn vruchten afgeworpen. Naast de Almere Doet Netwerkcafé ’s zijn er 23 andere netwerk- en themabijeenkomsten georganiseerd, zoals voor de opstart van het Groen Platform Almere (verbinden groene organisaties), een bijeenkomst voor coördinatoren van taalprojecten in Almere, een bijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren van grote organi­saties en netwerk buurtlokalen/-centra Almere Haven. Bij deze netwerkbijeenkomsten staan afstemming, kennisuitwisseling en samenwerking centraal.

Dit jaar zijn ook de contacten met andere vrijwilligerscentrales in de regio verder opgepakt. Er is contact met afdelingen in Hilversum, Amsterdam, Utrecht, het Gooi en Lelystad.

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet heeft een aantal keer per jaar overleg in de andere regio’s. Daarnaast vindt op thema soms overleg en uitwisseling plaats met vrijwilligers­centrales in andere steden.

De VMCA neemt ook deel aan de sociale cafés en sportcafés.