In 2019 is in toenemende mate expertise over vrijwillige inzet ingebracht bij diverse lokale samenwerkingsverbanden, zoals bij Breed Overleg Plus, Week van het Insect en Walk of Peace.

Na deelname aan gemeentelijke bijeenkomsten over Huiselijk geweld heeft het Expertise­centrum samen met de GGD een meldcode Huiselijk geweld ontwikkeld, specifiek voor vrijwilligersorganisaties.

(G)oud in Almere
Er is ook deelgenomen aan de gemeentelijke bijeenkomsten rondom het thema (G)oud in Almere – een pilot gericht op ouderen in Almere Haven. Het Expertisecentrum heeft hierbij het voortouw genomen om zich samen met een aantal vrijwilligersorganisaties te richten op een aantal van de actiepunten, namelijk het organiseren van een masterclass over eenzaam­heid en het werven van meer 55+’ers in Almere Haven als vrijwilliger. In 2020 zal dit laatste van start gaan aan de hand van een vernieuwend concept De Vrijwilligersreis, gefaciliteerd door het NOV (Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk) vanuit het landelijke programma Samen Ouder Worden. Daarnaast zal de VMCA zich het komende jaar binnen het thema (G)oud in Almere verder gaan richten op het thema zingeving / eenzaamheid voor vrijwilligers en respijtzorg voor mantelzorgers