Er zijn verschillende pogingen ondernomen om de Vrijwilligersraad te activeren, zowel voor de persoonlijke raad als voor de facebookgroep. Helaas heeft dit onvoldoende resultaat gehad en is besloten om de Vrijwilligersraad in deze vorm op te heffen.

De Almeerse vrijwilliger wil zich heel graag inzetten voor het vrijwilligerswerk en de organi­satie waaraan hij/zij verbonden is. Meepraten over organisatie-overstijgende en Almere brede aspecten van vrijwilligerswerk ligt niet in het blikveld.

Ook andere Almeerse organisaties geven aan dat er binnen de organisatie geen behoefte is onder de vrijwilligers om in een vrijwilligersraad/klankbordgroep zitting te nemen. Mensen willen vooral heel graag hun vrijwilligerswerk DOEN! Via de facebookpagina van de VMCA kunnen wel relevante thema’s naar voren worden gebracht, waarop door iedereen die deze pagina volgt gereageerd kan worden.