Organisaties en vrijwilligers hebben veelvuldig gebruik gemaakt van onze expertise op het gebied van vrijwilligersbeleid en fondswerving & financiering. Het aantal adviesgesprekken met burgerinitiatieven is toegenomen. De meeste organisaties kunnen na één gesprek verder, sommige organisaties (met name burgerinitiatieven) hebben iets langer ondersteuning nodig. Tijdens themabijeenkomsten werd o.a. informatie verstrekt over VOG, AVG, Meldcode Huise­lijk geweld en vrijwilligersverzekeringen.

De adviseurs hebben diverse landelijke bijeenkomsten bijgewoond en zijn op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Zo zijn onder andere het jaarcongres van het NOV bezocht, bijeenkomsten van Movisie, Oranje Fonds, bijeenkomsten over de Maatschappelijke Diensttijd, Koninklijke Heidemij Maatschappij (KNHM) en Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)