Het in 2019 uitgebrachte Handboek Vrijwillige Inzet draagt ook bij aan het versterken van vrijwillige inzet. Het boek is een must-have naslagwerk voor nieuwe en bestaande (vrijwil­ligers)organisaties en bestaat zowel uit een papieren als een digitale versie. Het eerste exemplaar van het handboek is tijdens een Netwerkcafé uitgereikt aan wethouder Julius Lindenbergh. Het handboek wordt verder breed verspreid in Almere.