Het in 2019 uitgebrachte Handboek Vrijwillige Inzet draagt ook bij aan het versterken van vrijwillige inzet. Het boek is een must-have naslagwerk voor nieuwe en bestaande (vrijwil¬≠ligers)organisaties en bestaat zowel uit een papieren als een digitale versie. Het eerste exemplaar van het handboek is tijdens een Netwerkcaf√© uitgereikt aan wethouder Julius Lindenbergh. Het handboek wordt verder breed verspreid in Almere.