Het Netwerkcafé zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking/verbinding. In 2019 zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. Elk Netwerkcafé vindt plaats op een andere locatie. Dit jaar zijn we o.a. te gast geweest bij Staatsbosbeheer op de Kemphaan en bij Philadelphia Zorg. Het derde netwerkcafé stond in het teken van het nieuwe Handboek Vrijwillige Inzet. Elke bijeenkomst wordt gemiddeld door zo’n 50 deelnemers bezocht.