Alle adviseurs zijn geschoold in het ‘Keurmerk Vrijwillige inzet Goed Geregeld’. Dit kwaliteitskeurmerk van het NOV is in december 2019 aan het Flevoziekenhuis toegekend, als eerste in Almere. De adviseurs hebben het Flevoziekenhuis ondersteund in het proces van het behalen van het Keurmerk.

Het proces bestaat onder andere uit het doorlopen van een zelfevaluatie waarin alle punten van goed vrijwilligerswerk in woord en daad aan de orde komen. De methodiek Goed Geregeld kan ook gebruikt worden om vrijwilligersbeleid (verder) te ontwikkelen. Er zijn veel vragen hierover gesteld, drie organisaties hebben we ondersteund bij dit proces. Van deze organisaties hebben er twee aangegeven in 2020 het keurmerk aan te vragen.