Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten worden de deelnemers geïnformeerd over allerlei aspecten van vrijwilligerswerk, van de verschillende soorten vrijwilligerswerk tot de rechten en plichten van een vrijwilliger. We zien een afname in het aantal deelnemers aan de reguliere voorlichtingsochtenden. Er is echter een toenemende vraag vanuit o.a. het ROC om voorlichtingen te geven over vrijwilli­gerswerk aan hun studenten.