Initiatiefnemers van burgerinitiatieven zien zichzelf meestal niet als vrijwilliger, terwijl ze dat wel zijn. Er is in 2019 extra aandacht besteed aan het leggen van contacten binnen deze groep, het vormen van netwerken en advisering op het gebied van organisatievorm, vrijwilli­gersbeleid, wet- & regelgeving en fondsenwerving. Twaalf professionals vanuit verschillende disciplines (gemeente Almere, De Schoor, VMCA) hebben deelgenomen aan de door het expertisecentrum gefaciliteerde ACTIE training van Platform31. ACTIE is een methodiek om burgerinitiatieven te kunnen ondersteunen en deze is gelinkt aan de ABCD-aanpak. Door het volgen van de training zijn de professionals nog beter in staat om burgerinitiatieven te ondersteunen vanuit het perspectief van de bewoner.