Mantelzorgers die werk combineren met zorgtaken nemen in aantal toe. Op dit moment combineert 1 op de 5 werknemers zijn/haar baan met mantelzorgtaken. In de zorg is dit 1 op de 4. Een derde deel ervaart (redelijk tot veel) moeite om mantelzorg en werk te combineren. De helft ervaart ‘mantelzorgklem’; een te hoge combinatiedruk. Aandacht voor enerzijds ondersteuning van de werkende mantelzorger en anderzijds voor de werkgever draagt bij aan duurzaam inzetbare medewerkers. Uit onderzoek is gebleken dat met name (h)erkenning en begrip door de werkgever een positief effect heeft op de belasting die de werkende mantelzorger ervaart. Om deze reden ondersteunt het expertisecentrum zowel de werkende mantelzorgers, als ook (diens) werkgever.

Dit jaar is er nieuw informatiemateriaal Mantelzorg en Werk ontwikkeld. Afhankelijk van hoe bekend een werkgever is met deze thematiek kan materiaal op maat worden ingezet. In 2019 is bij de Belastingdienst Almere extra aandacht gegeven aan het onderwerp mantelzorg en werk. Deze werkgever is al actief in het vormgeven en uitdragen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Het thema mantelzorg is op de werkvloer tussen werknemer en werkgever onderwerp van gesprek. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om de combinatie van werk en zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Rond de jaarlijkse dag van de mantelzorg, 10 november, is bij de Belastingdienst Almere door het expertisecentrum een workshop gegeven aan medewerkers die werk en zorg combineren. Ook is aan het managementteam een presentatie gegeven.
De positie van mantelzorgers, de impact van het combineren van zorg en werk en advies met betrekking tot communicatie op de werkvloer waren onderwerp van een interactieve meeting. De samenwerking met het expertisecentrum heeft voor de Belastingdienst Almere verdieping in het onderwerp betekend. Medewerkers hebben meer zicht op informatie gekregen en mogelijkheden van steun. Bewustwording en inzicht is bij leidinggevenden vergroot. Door tips en advies hebben zij extra handvatten gekregen hoe de aandacht voor een medewerker die ook zorgtaken heeft nog meer vorm kan krijgen.