Op verschillende vindplaatsen voor mantelzorgers is voorlichting over mantelzorg gegeven, bijvoorbeeld aan de vrijwilligerscoördinatoren en persoonlijk begeleiders dementie van Zorggroep Almere, bij Buurtzorg, de PATZ groep, aan ouderenwerkers van De Schoor, bij de Inloop migranten vrouwen en in het POH overleg Almere Poort.

Op het gebied van jonge mantelzorg is informatie gegeven over het maatjesproject jonge mantelzorgers. Specifieke informatie over de training KOPP aan jonge mantelzorgers werd gegeven aan GGZ Centraal, JMW, Vitree, en Medi-Mere. Op de AlmerePlusBeurs en de Leefstijlmarkt is informatie gegeven over ondersteuning vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg en specifiek over de projecten Eigen Tijd en Held in Huis.