De VMCA vindt het van groot belang zowel professionals in het veld te trainen als toekom­stige zorgverleners. Als bewustwording over mantelzorg in een vroeg stadium plaatsvindt, zal dit ook leiden tot eerdere (h)erkenning van mantelzorg en preventieve begeleiding en onder­steuning. Gastlessen over mantelzorg zijn gegeven aan studenten hbo-V van Windesheim Zwolle en bij het ROC Social work en bij mbo pedagogisch werk tweede- en derdejaars en aan onderwijsassistenten tweedejaars. Er zijn 86 studenten getraind die al werkzaam waren in de branche en 73 toekomstig professionals. In 2020 zal dit worden uitgevoerd bij Windesheim in Almere. Interesse voor scholing is getoond door woonzorg Flevoland, Zorgfix en de Hindoestaanse gemeenschap. Dit wordt in 2020 verder opgepakt