De VMCA maakt onderdeel uit van het Ketennetwerk Dementie en is zowel in de stuurgroep als in het netwerk vertegenwoordigd. Consulenten mantelzorg zijn met regelmaat aanwezig bij het Alzheimer café en leggen hier contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers en met samenwerkingspartners. Ontwikkelingen rond dementie worden met samenwerkingspartners gevolgd en aandachtspunten worden opgepakt. Indien er bij de doelgroep behoefte is worden er vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg gesprektafels georganiseerd specifiek gericht op dit thema. In 2019 is een dergelijke gesprekstafel twee keer georganiseerd.

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers heeft de VMCA diverse projecten en activiteiten in haar aanbod. Voorwaarden voor een goede ondersteuning aan Almeerse dementerenden en hun mantelzorgers zijn in- en externe samenwerking en afstemming.

Activiteiten voor mantelzorgers en dementerenden

Samen aan tafel
In 2019 hebben vijf maatschappelijk betrokken restaurants, te weten De Beren, De Ziel, Lin Wah, Brasserie Thuishaven en De Bergerrie hun deuren weer opengezet voor mantel­zorgers van mensen met dementie en/of NAH en hun zorgontvangers. Deze diners zijn enorm in trek. Deelnemers kunnen voor een gering bedrag gezellig een avondje (samen) uit eten, iets wat vanwege het ziektebeeld van de zorgontvanger niet altijd meer mogelijk is. Doordat het restaurant die avond wordt afgehuurd voor deze specifieke groep en doordat er begeleiding aanwezig is, voelt het veilig en uitnodigend voor de doelgroep om hiervan gebruik te maken. Tijdens het diner doen zij nieuwe contacten op en kunnen zij terecht bij medewerkers van de VMCA voor een praatje of advies.

Vanwege het intieme karakter van het diner is in 2019 het aantal bezoekers per diner teruggebracht van 70 naar maximaal 60. Het aantal bezoekers in 2019 was 397.

Het is een uitdaging om zoveel mogelijk verschillende mensen tot de activiteit toe te laten, aangezien de vraag veel groter is dan het aanbod. Noodgedwongen zal in 2020 de inschrijving voor het aantal diners per persoon worden beperkt, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van dit aanbod en wachtlijsten worden voorkomen.

Gespreksgroep/vriendenkring dementie
In De Concertmeester bij De Toonladder is iedere laatste maandagmiddag van de maand een vriendenkring in de vorm van een gespreksgroep voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met dementie. Deze groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers vanuit de VMCA.

Koffie-inloop mantelzorgers
Een ervaringsdeskundige vrijwilliger vanuit de VMCA begeleidt elke maand in de Gedachten­kamer van De Schoor een koffie-inloop voor mantelzorgers. De Gedachtenkamer is een ontmoetingsplek voor (jonge) mensen met beginnende dementie. Bij de koffie-inloop kunnen mantelzorgers andere mantelzorgers ontmoeten die te maken hebben met een vergelijkbare situatie. Mantelzorgers wisselen ervaringen uit, geven elkaar tips en kunnen hun verhaal kwijt.